הישגים נבחרים

מטבע הדברים, ונוכח העובדה כי עו"ד אבי פינרסקי טיפל באלפי תיקים, כאשר חלקם רגישים, נוכל להביא רק מדגם קטן מאלפי התיקים הלל אשר הסתיימו בהצלחה, כאשר רבים מהם הסתיימו בזיכויים, בעונשים נמוכים ושחרורים ממעצר, אך מפאת קוצר היריעה, ונוכח העובדה כי רק חלק קטן מהתיקים מפורסם בתקשורת או במאגרים המשפטיים, נביא רק את המפורט להלן. כלל פסקי הדין פורסמו תוך הורדת שמות הלקוחות על מנת לשמור על הדיסקרטיות המתבקשת.

מן הפסיקה :

משפט צבאי

משפט פלילי

עבירות צווארון לבן