דיני מכרזים

משפט מנהלי הוא למעשה תחום המשפט של ייצוג אל מול הרשויות. בין אם המדובר בתחום המוניציפלי או כל תחום אחר אשר מצדיק פעילות מול גוף ממשלתי לשם מיצוי זכויות.

העיסוק במשפט המנהלי מצריך לימוד ההנחיות המנהליות הספציפיות למקרה הקונקרטי על בורין, כמו גם שליטה בתחום המשפט המנהלי הכללי.

דוגמאות לתחומים בהם עוסק המשפט המנהלי:

  • פטור משירות ביטחון
  • כניסה לישראל ואשרות שהיה
  • קבלת רשיון נשק
  • קבלת רשיון עסק
  • מיסוי מוניציפלי עירוני
  • ייצוג בועדות השונות
  • דיני מכרזים

עו"ד אבי פינרסקי עסק רבות בתחום המשפט המנהלי במהלך שירותו הצבאי בסנגוריה הצבאית, עיסוק אשר הביא לבקיאות וניסיון, אותם הוא מעמיד עכשיו לרווחת לקוחות המשרד.

המשרד מייעץ עוד בטרם הגשת הבקשות הראשוניות בפני הרשות ואף פועל לשם שינוי החלטות הרשות.

לעיתים פניה לגורם המחליט, בצירוף נימוקים מתאימים, יכולה לשנות את החלטתו, ולעיתים יש צורך בפניה בעתירה מנהלית או אף בפניה לבג"ץ.

מיידיות הפניה, ומיצוי כלל ההליכים המנהליים בטרם פונים לערכאות הינה קריטית לצורך ההצלחה בהליך.

הנימוקים הראשונים אותם מעלים בפניה לרשויות חשובים מאוד, ולכן בטרם הפניה הראשונית, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק במשפט המנהלי.