דיני מכרזים

מכרזים הם ההליך אשר באמצעותו המדינה מתקשרת עם נותני שירות בתחומים שונים. ישנה חשיבות רבה לניסוח המכרז, קיום הליך המכרז ובחירת הזוכה בו.

חריגות מהתנאים יכולות להביא לפסילת הזוכה.

משרדינו עוסק בייעוץ בטרם הגשת ההצעה למכרז על מנת למקסם את סיכויי הזכיה בו.

כמו כן עוסק משרדינו בתקיפת החלטות על זוכים לא כדין ובהגנה על זוכים כדין מפני תקיפת זכייתם.

נגישות
סגור