עבירות סמים

עבירות סמים הן נפוצות יחסית, נוכח העובדה כי בימינו אין המדובר בעולם האפל של עבריינים כבדים אלא שימוש נפוץ של אנשים נורמטיביים מכל שכבות האוכלוסייה.

ישנה הנחיה כי בתפיסה של כמות סם קטנה לשימוש עצמי בפעם הראשונה, סוגרת המשטרה את התיק הפלילי בכותרת של "אי תביעה".

עם זאת, קורה כי לעיתים בכל זאת מוגשים כתבי אישום, בעבירות סמים קלות וחמורות, והרשעה עלולה לעיתים לגרור עונשי מאסר, וגם אם לא עונשי מאסר, עלולה היא לגרור הרשעה בעבירה פלילית, הרשעה אשר לה השלכות קשות על עתידו של אדם.

בעבירות סמים קשות, של סחר תיווך ואספקה, מבקשת לעיתים המשטרה אף את מעצרם של המעורבים.

יצוין כי ישנה גם החרפה במגמה של העמדה לדין של מפיצים של חומרים שאינם מנויים בפקודת הסמים המסוכנים, הנמכרים בקיוסקים, ולמרות שמדובר בחומר שאינם בפקודת הסמים המסוכנים, מוצאת הפרקליטות דרכים מקוריות להעמיד לדין את המפיצים של חומרים אלו, הפצה שלעיתים גוררת מעצר ולעיתים הרשעה ורישום פלילי.

אין להקל ראש בכתבי אישום בגין עבירות סמים. השלכות ניהול ההליך יכולות להיות חמורות ביותר, ולא כל שכן כאשר מדובר בהעמדה לדין של חיילים בפני בית הדין הצבאי.

אין לנהל את ההליך ללא ייצוג איכותי ככל הניתן. באישומים בגין עבירות סמים ישנה עבודה רבה אשר יכולה להיטיב את התוצאה עבור הנאשם. חריגה מהנחיות במקרה של העמדה לדין יכולה לעזור בביטול כתב האישום, או ריכוך תוצאות ההליך.

חריגה מהנחיות בטיפול במוצגים יכולה להביא לפסילתם ובכל תיק בו יש מוצגים נבחנת "שרשרת המוצג", קרי תיעוד בגין השמירה על המוצגים והטיפול בהם בצורה קפדנית, ולא אחת טיפול או שמירה לא נכונים או לא מתועדים במוצגים מביאים לפסילת המוצגים ואף זיכויים בדין.

ניהול תיקים בגין עבירות סמים, לבטח כשמדובר באנשים נורמטיביים 0,להם יש "הרבה מה להפסיד", דורשים ניסיון, כישרון ומיומנות רבים, אך טיפול נכון בתיקים אלו יכול להביא לתוצאה המירבית ללקוח, לסיים תיק בביטול, זיכוי, אי הרשעה או עונש מינימלי, הכל בהתחשב בנסיבות המקרה.

נגישות
סגור