אי הרשעה

אי הרשעה היא למעשה ביטול הרשעה של מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, אך מסיבות מסויימות, ניתן לבטל את הרשעתו.

אי הרשעה משמעותה כי למעשה הרבה פחות גורמים יהיו חשופים לרישום, כך שההשפעה של אי הרשעה, אל מול הרשעה היא דרמטית – לבטח לכל אדם אשר עובד בעבודה המחייבת העדרו של רישום פלילי.

נוכח העובדה כי כל אדם, גם האנשים הנורמטיביים ביותר, במשרות הרגישות והמורכבות ביותר, יכולים להיקלע לתסבוכת פלילית – דווקא אנשים אלו זקוקים למאמצים הגדולים ביותר לצורך סיום התיק באי הרשעה, נוכח ההשפעה הדרמטית של הרשעה על עתידם המקצועי, הכלכלי ולעיתים אף המשפחתי.

אי הרשעה הוכרה בפסיקה כחריג. ההלכה היא כי מי שנקבע כי ביצע את העבירה גם יורשע בה, ועובדת הרשעתו תירשם במרשם הפלילי. הפסיקה עם זאת הכירה במבחנים, מצמצמים, אשר יש בהם כדי לכוון את בית המשפט באשר לשאלה האם לבטל הרשעה של אדם.

בשאלת ההרשעה, או "אי ההרשעה", יש משמעות רבה להמלצת שירות המבחן. עם זאת, יש לזכור, כי בית המשפט אינו מחויב בהמלצות שירות המבחן, לטוב ולרע. לכן, המלצת שירות המבחן אין בה די.

עוד לפני תסקיר המבחן יש לוודא כי כתב האישום וסעיפיו רוככו ככל הניתן, מאחר ובעובדות וסעיפי האישום יש בכדי להטות את הכף, הן בשירות המבחן, לעניין התסקיר והן לבית המשפט, בבואו לשקול את שאלת ההרשעה.

בכל מקרה בו נטען כי ישנה פגיעה בהרשעה יש להביא מקרה לפגיעה קונקרטית בנאשם או בסיכויי שיקומו. גם לגיל הנאשם יש כמובן שיקול חשוב.

בין השיקולים ניתן למנות גם:

  • האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם?
  • מהי חומרת העבירה והנסיבות שבהן בוצעה?
  • מעמדו ותפקידו של הנאשם והקשר בין העבירה למעמד ולתפקיד;
  • מידת הפגיעה של העבירה באחרים;
  • הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות;
  • האם ביצוע העבירה על ידי הנאשם משקף דפוס של התנהגות כרונית, או המדובר בהתנהגות מקרית?
  • משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם?
  • השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם.

גם אם לא כל השיקולים "לצידכם", אין זה אומר כי לא ניתן לסיים את ההליך באי הרשעה, וכל מקרה לגופו, והפעולות אשר יינקטו בתיק מלכתחילה, עלולות להכריע את הכף בסופו של יום בשאלת הרשעת הנאשם, או אי הרשעתו.

פנו בהקדם, כבר בתחילת התיק לייצוג של עורך דין פלילי מנוסה ובכך תוכלו לוודא כי כבר בהתחלה ייעשו כל המאמצים כך שהתיק יסתיים באי הרשעה.

שנה גודל פונט
ניגודיות