הישגים נבחרים

מטבע הדברים, ונוכח העובדה כי עו"ד אבי פינרסקי טיפל באלפי תיקים, כאשר חלקם רגישים, נוכל להביא רק מדגם קטן מאלפי התיקים הלל אשר הסתיימו בהצלחה, כאשר רבים מהם הסתיימו בזיכויים, בעונשים נמוכים ושחרורים ממעצר, אך מפאת קוצר היריעה, ונוכח העובדה כי רק חלק קטן מהתיקים מפורסם בתקשורת או במאגרים המשפטיים, נביא רק את המפורט להלן. כלל פסקי הדין פורסמו תוך הורדת שמות הלקוחות על מנת לשמור על הדיסקרטיות המתבקשת.

מן הפסיקה :
מן התקשורת :

תיקים לא מעטים, מבין אלפי התיקים אשר ניהל עו"ד אבי פינרסקי הגיעו לכותרות ולאמצעי התקשרות, להלן חלק מתיקים אלו:

החייל אשר נחשד כי היה מעורב בגניבת אקדח מלשכת הרמטכ"ל שוחרר מן המעצר לאחר חקירה, בה ייעץ וייצג עו"ד אבי פינרסקי

חייל אשר הואשם בפגיעה בפרטיות, והתיק הסתיים בעבירה ללא רישום פלילי, ובעונש של תנאי וקנס, על שנכנס למגורי הבנות והציץ מספר פעמים למקלחותיהם. באירוע אחר נכנס דרך החלון, התבונן בחיילת ישנה ואף נגע בידה:

חיילת אשר הואשמה בתחילה בהאשמת שווא על כי מסרה פרטים לא נכונים על עבירות מין שנעשו בה, הורשעה בידיעות כוזבות וריצתה עבודות שירות קצרות:

חייל חרדי שוחרר מן המעצר, למרות השתמטות בת שנה ותשעה חודשים. לאחר פרק זמן במעצר פתוח הסכימה התביעה להסתפק בקנס וימי מעצרו:

חקירה בעקבות חשד לאלימות כלפי פלסטינים:

תיק בו נעצרה חיילת נוכח אי הגשת תצהיר דת במועד, למרות ששרתה שירות לאומי. בסופו של יום, לאחר פניית עו"ד אבי פינרסקי לפרקליטות, החליטה הפרקליטות כי לא תועמד לדין בפני בית דין צבאי:

תיק בו שוחררה חיילת, אשר נעדרה מן השירות למשך כ-430 ימים, לאחר שהייתה עצורה כשבוע, נוכח פרופיל 21 אשר הותאם לה:

יצוג בתיק אלימות בו חייל שפך שתן על מפקדו ואיים עליו בסכין:

ייצוג בתיק אלימות ושימוש בלתי חוקי בנשק: