ייעוץ בחקירות מצ"ח וייצוג בבית הדין הצבאי

ייעוץ בחקירות מצ"ח
דיוני מעצר בבית הדין הצבאי
עבירות סמים
מרמה והונאה
פגיעה בפרטיות
עבירות מין במערכת הצבאית
חקירות בגין פעילות מבצעית
אי שמירת נשק
תאונות אימונים
עבירת עריקה ו/או השתמטות
רישום פלילי מופחת אל מול רישום פלילי מלא
ערעורים במערכת בתי הדין הצבאיים
אזרחים עובדי צה"ל
ייצוג אנשי קבע

בית דין צבאי

המשפט הצבאי הוא תחום ייחודי אשר לעוסקים בו נדרש ידע רחב בתחומי המשפט הפלילי ותחומי המשפט המנהלי. עם זאת, יש לשים לב כי עקב ייחודיותו של התחום, ידע במשפט הפלילי והמנהלי הוא הכרחי אך אינו מספק ונדרשת התמחות ייחודית. עורך דין לענייני צבא יכיר את הדינים השונים החלים בכל אחד מהמקרים הייחודיים החלים בדין הצבאי.

מערכת המשפט הצבאית היא מערכת משפטית אשר מופרדת מהמערכת האזרחית, ואמנם ההליך השולט בה הוא ההליך הפלילי במסגרת בית דין צבאי, אך יש הסדרים מיוחדים וייחודיים להליך הפלילי בפני בית הדין הצבאי ובכל הנוגע לדיני הראיות כחלק מהכללים של משפט צבאי.

בראש מערכת התביעה עומד הפרקליט הצבאי הראשי ולא היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה. הגורמים השונים אשר אחראים על ההליכים המנהליים הצבאיים שונים מהגופים במערכת האזרחית.

הדינמיקה בבית הדין היא אחרת, ולדיונים כללים שונים במעט. העבירות שונות, הערכאות שונות (לדוגמה, סוג ערכאת הערעור ואפילו המועד להגשת ערעור הוא שונה) עורך דין לענייני צבא המופיע בפני בית הדין הצבאי והעוסק במשפט הצבאי נדרש לניסיון ייחודי בתחום זה והכרות עם המערכת, ללא ניסיון ייחודי לא יידע עורך הדין להעריך את סיכויי התיק ולא יכיר את מלוא האפיקים והפרוצדורות בהם ניתן לפעול.

סוגי עבירות רבים

העבירות במערכת המשפט הצבאי, כוללות עבירות צבאיות, לצד עבירות שאינן צבאיות. משפט צבאי כולל עבירות צבאיות כמו היעדר מן השירות, עריקה, אי שמירתו של רכוש שהוא נשק, הטלת מום, השתמטות מפעולה מסויימת, אלימות כלפי מפקד, אלימות כלפי חייל, גניבה מחייל, ועוד. לעבירות אלו ייחודיות משפטית ופסיקה ייחודית שיש להכיר לעומק המצריכות עורך דין צבאי בעל ניסיון רב בעיסוק בסוג עבירות אלה.

לצד העבירות הצבאיות נשפטים בבית הדין הצבאי גם על עבירות שאינן צבאיות כמו: עבירות סמים קלות וחמורות, אלימות, עבירות בנשק, הונאה, קבלת דבר במרמה, שוחד הריגה, גרם מוות ברשלנות ועוד.

למעשה בכל הנוגע לדין הנהוג במסגרת בית דין צבאי, גם בעבירות אלו, שנדונות גם בפני בתי משפט אזרחיים הפסיקה, הפרשנות, המדיניות ורמת הענישה שונות מהמערכת האזרחית ובפועל על עורך דין צבאי להכיר את כל ההבדלים בצורה מוחלטת.

הנדונים בפני בית הדין הצבאי לרוב הם חיילים נורמטיביים או קצינים אשר תרמו רבות. עורך הדין המופיע בפני בתי הדין הצבאיים צריך לתת את הדעת, בעת טענותיו ופעולותיו גם לשוני של האוכלוסיה הנדונה בפני בית הדין הצבאי ובית המשפט הפלילי האזרחי.

בקיאות במשפט הצבאי דורשת גם הכרות עם התפקידים השונים במערכת הצבאית, שהיא נפרדת מהאזרחית והכרות עם המנהל הצבאי.

מהותו של המשפט הצבאי

פרט למשפטים המתנהלים במסגרת בית דין צבאי, עיסוק במשפט צבאי כולל אף ייצוג בוועדות השונות וטריבונלים השונים, לדוגמה ייצוג בנושא זכויותיהם של משרתי הקבע.

יש גם וועדות ייחודיות למערכת הצבאית כמו וועדות הסמים, ועדה "210" (העוסקת בהעברת כלואים ממתקן הכליאה הצבאי לאזרחי ולהיפך ועוד הליכים רבים ומגוונים. במקרים מסוימים קהל לקוחות המשרד מחפש עורך דין צבאי בכדי לסייע להם לצאת מהצבא, במקרים הללו יש לבדוק את נסיבות המקרה לעומק.

עורך הדין אבי פינרסקי שירת בסנגוריה הצבאית המחוזית ובסנגוריה הצבאית הראשית שש שנים ובמהלכם הופיע באלפי דיונים ובהליכים צבאיים, פליליים ומנהליים.