הסדרת מעמד לגרים בחו"ל

בן מהגרים

כל אזרח ותושב קבע חייבים בשירות ביטחון, למעט הפטורים לפי חוק. לכאורה העניין נהיר וברור מאליו. עם זאת, רבים מהשוהים בחו"ל, אשר הם אזרחי ישראל לא מודעים לכך כי גם עליהם חלה חובת גיוס, אלא אם יסדירו מעמדם, וזו הסיבה שיש חשיבות גדולה לתהליך של הסדרת מעמד צבאי. אחד מהסדרי המעמד המוכרים הוא מעמד "בן מהגרים", מעמד אשר מזכה בדחיית שירות משנה לשנה עד לפטור ממנו, וזכויות ביקור בארץ למספר חודשים כל שנה, ופעם אחת ביקור לתקופה ארוכה יותר. יצוין כי קיימים גם סוגי מעמד אחרים המזכים בפטור או דחיית שירות.

הורים בחו"ל

במקרה של בן מהגרים, לרוב מדובר בדחיית שירות כל עוד הצעיר והוריו מתגוררים בחו"ל ושם מרכז חייהם. מעמד בן מהגרים, כמו כל מעמד אחר אשר מוסדר מול לשכת הגיוס, תלוי בהסדרה מראש. עם זאת, גם במקרים בהם המעמד לא הוסדר במועד, ניתן להסדירו בדיעבד. המקרים הקשים יותר הם המקרים בהם מיועדים לשירות ביטחון לא עומדים בתנאיי הפקודות להכרה במעמד בן מהגרים, אשר באמצעות טיפול משפטי נכון ניתן לא פעם להביא את רשויות הגיוס להכרה במעמדם בדיעבד ובכך להשיג הסדרת מעמד צבאי באופן יעיל גם בדיעבד.

מי שיצא את הארץ מבלי להסדיר את המעמד, או שחלה עליו חובה להסדיר את המעמד בחו"ל אך לא עשה כן, הרי שיהיה חייב בגיוס. בחלק מהמקרים, אם אותו מיועד לשירות ביטחון חייב בגיוס, הוא יגיע לארץ, ולא יוכל לצאת ממנה עד שלא יסדיר את מעמדו מול הצבא, כשהצבא יכול לגייס אותו לשלוש שנים, ובכך לא יוכל לצאת את הארץ חזה למקום מושבו. במקרים אחרים ייתכן ואפילו ייעצר בשדה התעופה, יובא למשפט צבאי בבית הדין הצבאי ולאחר מכן יהיה חייב לשרת ולא יוכל לצאת את הארץ, בהיעדר התערבות משפטית של עורך דין צבאי מנוסה.

טיפול מול לשכת הגיוס

גם אם המעמד מול לשכת הגיוס לא הוסדר כראוי, ולשכת הגיוס הכריזה על מי ששוהה בחו"ל כמי שחייב בשירות ביטחון, הכרזה אשר למעשה מעמידה את השוהה בחו"ל לעיתים בסיכון מעצר ומשפט עם הגיעו לארץ, כדאי לפנות בדחיפות לעו"ד העוסק בדיני צבא על מנת לפעול ולהסדיר את המעמד. עו"ד יוצא המערכת הצבאית, והבקיא בפקודות, בנהלים ובחוק יכול לעזור במקרים רבים להסיר את האיום בדבר ההליכים הפליליים.

במקרים מסוימים עורך דין צבאי יוכל להסדיר מעמד של "בן מהגרים" גם למי שלא עומד בתנאים ה"יבשים" של הצבא, למנוע מעצר עם ההגעה לארץ, או להכין את התיק עוד לפני ההגעה לארץ כך שההליך עם הנחיתה יהיה היעיל ביותר להשגת המטרות הנדרשות (הכרה במעמד, פטור מצה"ל או עונש מקל, הכל לפי נסיבות העניין).

גם אם חלילה לא הוסדר המעמד מראש אל מול לשכת הגיוס, בית הדין הצבאי מקבל לעיתים טענות בדבר "היעדר זיקה", ומורה על שחרור ממעצר, מעצר בו נתקלים מי שלא הסדירו מעמדם. המקרים האלו כפופים, כמובן, להלכות המשפטיות אשר יוצאות ומתחדשות בבית הדין הצבאי לערעורים. מדיניות הענישה וניהול ההליכים המשפטיים שונים גם כן במקרים של מי שלא התייצבו לשירות נוכח שהות בחו"ל. במקרים רבים האפשרות של הסדרת מעמד צבאי בדיעבד אפשרית, אך כמובן שכל מקרה נבדק לגופו של עניין.

מומלץ לכל מי ששוהה בחו"ל ומעמדו לא מוסדר לעשות כן, באמצעות עו"ד הבקיא בדיני הצבא, עם ניסיון בהליכים מסוג זה.

שנה גודל פונט
ניגודיות