חקירות בגין פעילות מבצעית

לא אחת חיילים אשר היו מעורבים בפעילות מבצעית, אשר עולה חשד כי בפעילות זאת נעברה עבירה, בין אם על החוק ובין אם על פקודות הצבא, נפתחת חקירת מצ"ח, הן בגין מעורבות ישירה והן בגין מעורבות מפקדים.

העבירות יכולות להיות עבירות של אלימות כלפי מקומיים (פלסטינים), גניבות מפלסטינים, מוות של מקומיים ועוד.

במקרים כאלו ייחקרו לא רק המעורבים הישירים אלא גם המפקדים בגין אחריותם. לדוגמה, אם נחקר אירוע של מוות בגין חריגה מהוראות פתיחה באש, ייחקרו גם המפקדים המתדרכים והאחראים להנחלת הוראות הפתיחה באש. בגין אחריות פיקודית, מוגשים, לא אחת, אף כתבי אישום בעבירות פליליות הגוררים עונשים משמעותיים ולפעמים אך את סיום השירות של המפקד.

מנגד פעמים לא מעטות החיילים יכולים לטעון ל"צידוק", כלומר הגנה בגין פקודה אותה קיבל החייל בפעילות המבצעית.

עבירות בגין פעילות מבצעית הינן ייחודיות למערכת הצבאית וישנה אפילו פרקליטות לעניינים מבצעיים, שכל ייחודה הוא עיסוק בעבירות בגין פעילות מבצעית.

נוכח ייחודיותו של התחום ונוכח כך שלעיתים מוגשים כתבי אישום בגין אחריות ישירה ואף בגין אחריות מפקדים, ולעיתים כתבי האישום הללו הם כתבי אישום בגין עבירות חמורות ביותר (ביזה, חריגה מסמכות תוך כדי סיכון חיים ובריאות, הריגה ועוד), יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בפקודות, בנהלים, בשיטות החקירה של מצ"ח ובדין הצבאי בעבירות מבצעיות.

עו"ד אבי פינרסקי ייעץ במקרים רבים ובחקירות רבות בעקבות תקריות עקב פעילות מבצעית, החל מעבירות רכוש, דרך עבירות תקיפה וכלה בחקירות של הריגה – לחיילים ולקצינים כמעט בכל הדרגות.

עקב ייעוץ בחקירות אלו צבר מומחיות רבה עם בחוק, בפסיקה, הוראות הפתיחה באש, הפקודות ושיטות העבודה של מצ"ח. כמו כן ייצג בהליכים מנהליים לגבי עיכובי דרגה בגין חקירות עקב פעילות מבצעית.

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו בהקדם, ובכל שעה, כל אימת שיכולה להיפתח חקירת מצ"ח בגין פעילות מבצעית ולהגיע מוכנים לחקירה, כך שיימנע הליך ארוך ומזיק, אשר יכול להיגרם עקב היכרות לא מספקת עם הדין וגורמי החקירה, ועל מנת לקבל ייעוץ וייצוג בגין האשמה בעבירות אלו בפני בית הדין הצבאי.

שנה גודל פונט
ניגודיות