עבירת היעדר מן השירות (עריקות מהצבא)

עריקות מהצבא

עבירה של היעדר מן השירות ("עריקות מהצבא") היא העבירה הנפוצה ביותר הנדונה בבית הדין הצבאי. מדובר בעבירה הגוררת עימה, לרוב, רישום פלילי ומאסר בפועל, לעיתים אף לתקופות ממושכות, אשר יכולות להתבטא במקרים החמורים גם בחודשים ארוכים.

מדובר בעבירה ייחודית למערכת הצבאית ונדרש ניסיון והיכרות עם המערכת על מנת לטפל בעבירה זו כנדרש.

עבירת היעדר מן השירות או עריקות מהצבא יכולה להיות בנסיבות רבות, החל מאי התייצבות לשירות בכלל (השתמטות), היעדרות מן הבקו"ם בטרם החל כל שירות ממשי ("עריקות בקו"ם") ועד לייחוס העבירה החמורה של היעדרות מן הצבא מתוך כוונה שלא לחזור, כאשר מדובר בהיעדרות רבת שנים (עבירת ה"עריקה").

פעמים רבות יש הרבה מה לעשות על מנת להיטיב את המצב בהמשך, עוד בטרם סיום ההיעדרות, כדי להיטיב את המצב (וכאן גם חשוב הניסיון להבין אילו פעולות יכולות לעזור ואילו לא, נוכח העובדה כי כמעט תמיד כדאי להתייצב כמה שיותר מהר, נוכח העובדה כי העונש ולעיתים גם הרישום הפלילי על העבירה יכול לנבוע מתקופת ההיעדרות).

יש סוגיות ייחודיות שעולות בעבירות אלו, במקרים מסוימים, כמו לדוגמה גיוס עולים, חוקיות הקריאה לגיוס, מי שנעדר בעת ששהה בחו"ל עם הוריו או בלעדיהם, מי שלא קיבל צו לביתו ועוד. להיבטים של עריקות מהצבא יש דגשים מיוחדים שצריך לבדוק במקרים השונים, שכן כל מקרה נבדק לגופו.

מלבד הטיפול בעבירה ובהליכים הפליליים, אשר המומחיות הייחודית בייצוג בבית הדין הצבאי יכולה להביא לתוצאות מרביות, נוכח הכרות מעמיקה עם החוק, הפסיקה, והמגמות – הרי שההכרות עם המערכת וההליכים המנהליים חשובה ביותר על מנת לקבל ייעוץ בגין ההליכים הנלווים להליך הפלילי, אשר מטבע הדברים, משפיעים אף על התוצאה.

על מנת למצות את מלוא הזכויות מול גורמי בריאות הנפש, גחל"ת (או מקא"ם), הועדות השונות (כמו ועדת התאמה לשירות) וההליכים האחרים, נדרשת היכרות עימם ועם נהליהם. יש אף חשיבות רבה בשימוש המושכל בתוצרים ובחוות הדעת שמתקבלים מגופים אלו על מנת לפעול להקלה המרבית בעונש בהתאם לנסיבות.

עבירת ההיעדר מן השירות (המכונה עריקות מהצבא) היא אף ייחודית בקשת הרחבה של הנסיבות אשר מביאות לביצוע העבירה, והאינדיבידואליות בענישה יכולה להתבטא דווקא בעבירות שבהן קשת הנסיבות היא כה רחבה.

אין להקל ראש בעבירות היעדר מן השירות מאחר, ופעמים רבות הן גוררות עונש מאסר בפועל משמעותי ורישום פלילי. בנוסף לעונש המאסר המותנה הן עלולות לגרור הורדה בדרגה ועונשים מותנים. כמו כן יש להכיר את מלוא האופציות המנהליות העומדות על מנת לדאוג עוד בטרם המשפט למניעת הישנות העבירה, בין אם ניסיון לקבל פטור משירות או שינוי שיבוץ. הכרות וניסיון הכרחיים לקבלת התוצאה המרבית בתיק ובמניעת הישנות העבירה.

שנה גודל פונט
ניגודיות