עריקות

במקרים מסויימים, משמדובר בהעדרויות ארוכות ומתוך כוונה שלא לחזור (או שכך נטען על ידי התביעה), מיוחסת עבירה של עריקות. עריקות היא עבירה אשר נדונה כעבירה חמורה והעונשים בצידה חמורים מאוד, ובוודאי חמורים מהעונשים על היעדר מן השירות שלא ברשות. מאחר והעבירה טרם נדונה בצורה רחבה, ישנן טענות רבות אשר לא הוכרעו ויכולות להביא לשינוי סעיף האישום והקלה בעונש, טענות אשר מחייבות כמובן היכרות מעמיקה עם כלל ההליכים ופסקי הדין אשר נתנו בנושא עד כה.

שנה גודל פונט
ניגודיות