ערעורים במערכת בתי הדין הצבאיים

בית הדין הצבאי לערעורים הוא ערכאת הערעור לכל הערעורים במערכת הצבאית. בית הדין הצבאי לערעורים יושב בבסיס הקריה.

השופטים היושבים בבית הדין הצבאי לערעורים הם הנשיא של בתי הדין הצבאיים, המשנה לנשיא ושופטי ערעורים הכוללים שופטים סדירים, שופטי מילואים (שהם למעשה שופטי בתי המשפט האזרחיים, לרוב בתי המשפט המחוזיים) ושופטים שאינם משפטנים, בדרגות גבוהות.

הסוגיות הנדונות בבית הדין הצבאי לערעורים, הן לרוב סוגיות משפטיות סבוכות ותקדימיות. הדיונים הם ברמה גבוהה מאוד, וכדי להופיע בצורה ראויה ואפקטיבית נדרש ניסיון, כישרון, ידע משפטי ובקיאות רבה, בכל ההלכות של בית הדין הצבאי לערעורים.

בית הדין הצבאי לערעורים דן בערעורים על פסקי דין, מעצרים ובקשות שונות.

ההליך שונה במעט מערעורים במערכת האזרחית ואף המועדים להגשת הערעורים הם שונים. לכל דיון יכולה להיות לא רק השלכה קונקרטית אלא אף השלכה על כלל התיקים המנוהלים במערכת הצבאית, ועל כן בדיונים בערעור מופיעים, או מלווים, התובעים הבכירים והמוכשרים, מול השופטים הבכירים, המוכשרים והמנוסים, ולכן, הסנגור צריך להיות בקיא במטריה וחד מחשבה בהתאם.

עו"ד אבי פינרסקי הופיע בכל סוגי הערעורים וההליכים בפני בית הדין הצבאי לערעורים, וחלק משירותו הצבאי, שירת עו"ד פינרסקי אף בסנגוריה הצבאית הראשית, כך שחלק משירותו יוחד להופעות בפני בית הדין הצבאי לערעורים ובית הדין הצבאי המיוחד.

שנה גודל פונט
ניגודיות