פגיעה בפרטיות

נוכח גילם של החיילים המשרתים שירות חובה, נפוצות במערכת הצבאית עבירות שעניינן פגיעה בפרטיות. עבירות אלו בדרך כלל הן עבירות של חיילים אשר מצלמים חיילות או חיילים אחרים במקומות פרטיים ולעיתים אף מפיצים תמונות אלו.

אין לטעות, משובת נעורים זו יכולה להיתרגם לעבירת פשע, אשר בגינה עלול להיות מוכתם העומד לדין ברישום פלילי מלא ואף לרצות עונשי מאסר משמעותיים.

בעבירה זו יש לשאוף, ככל הניתן בהתאם לנסיבות המקרה, למזער לא רק את העונש אלא גם את מידת הפגיעה בגיליון הרישום הפלילי של העומד לדין. בדרך כלל לא מדובר במלאכה פשוטה מאחר וניכרת עליה ברמת הענישה בגין עבירות אלו, אשר נהיות נפוצות יותר ויותר.

כתבי האישום המוגשים הם כתבי אישום פליליים אשר עלולים לגרור השלכות רבות ויש להתייחס אליהם ככאלו, ולפנות לייעוץ של עורך דין מוקדם ככל הניתן.

 

שנה גודל פונט
ניגודיות