רישום פלילי מופחת אל מול רישום פלילי מלא

השיפוט בבית הדין הצבאי הוא שיפוט פלילי, לכל דבר ועניין. שיפוט פלילי, אף גורר אחריו רישום פלילי, אשר ימנע מן החייל להוציא "תעודת יושר", ולמעשה עלול להפריע לו בחייו האזרחיים, בין אם במניעת כניסה למדינות מסויימות או בהגבלת העיסוק שלו לתחומים מסויימים. רישום פלילי "מלא" הינו רישום פלילי אשר עד למחיקתו יכולות לעבור 17 שנים.

מהו רישום פלילי מופחת צבאי?

אמנם יש עבירות מסויימות, עליהן מי שנדון בבית הדין הצבאי אינו מקבל רישום פלילי מלא אלה רישום פלילי מופחת, נוכח העובדה כי המדובר בעבירות משמעתיות, אך הרוב המוחלט של העבירות הוא עבירות אשר גוררות אחריהן רישום פלילי, אפילו עבירת ההעדר מן השירות ("עריקות"), עלולה לגרור רישום פלילי מלא, שיפריע בחייו האזרחיים של החייל בעת שחרורו.

נוכח גילם של העומדים לדין בבית הדין הצבאי ואופיים הנורמטיבי, הרי שניתן, במקרים מסויימים, שהרישום הפלילי שנגרר לאחר ההרשעה לא יהיה רישום פלילי "מלא", אלא "מופחת", בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. רישום פלילי מופחת צבאי, דומה בהשלכותיו ל"אי הרשעה", ונמחק לחלוטין חמש שנים לאחר ההרשעה (ישנה רשימת גורמים אשר יכולים לראות את אותו "רישום מופחת", כאשר רוב הגורמים – אינם יכולים, במיוחד משמדובר בגורמים פרטיים).

פעמים רבות, מאמצים רבים בניהול התיק, הם כי החייל לא יוכתם באותו "רישום פלילי מלא", אלא אך ב"מופחת", נוכח ההשלכות החמורות שיש להכתמה ברישום "מלא".

רישום פלילי מופחת צבאי

עבור אילו עבירות רישום פלילי מופחת רלוונטי?

רישום פלילי מופחת צבאי קיים בעבירות "עוון", כלומר עבירות שהעונש המקסימלי הקבוע בגינן בחוק, הוא עד שלוש שנות מאסר. סוג הרישום, "מופחת" או "מלא", תלוי בגובה העונש, סוג העונש וסוג העבירה בה מורשעים. פעמים רבות גם אם העונש עלול לחצות את הרף, ישנן אפשרויות דיוניות שונות, אשר עדיין מאפשרות רישום מופחת (קביעת העונש או חלקו כמחבוש ולא מאסר, אי ניכוי ימי המאסר ועוד).

יש לכם שאלות נוספות בנוגע לרישום פלילי מופחת צבאי? פנו לייעוץ של עו"ד צבאי הבקיא בדין הצבאי, על מנת לקבל הסבר מקיף על ההבדל בין רישום פלילי "מלא" לרישום פלילי "מופחת". וגם, לגבי הסיכויים להפחתת הרישום הפלילי או מחיקתו (בין אם לפני סיום התיק ובין אם לאחריו).

שנה גודל פונט
ניגודיות