עבירות גרם מוות ברשלנות והמתה

עבירות גרם מוות ברשלנות מאפיינות אנשים אשר לא היו מעורבים עם החוק בעבר. למעשה, גרם מוות ברשלנות, בגין אחריות מפקדים או מכוח תפקיד (לדוגמה מפקח באתר בניה), מאפיינים דווקא את האוכלוסיות התורמות והאיכותיות ביותר.

עבירה של גרם מוות ברשלנות הינה עבירה מורכבת ביותר. ניהול תיק של גרם מוות ברשלנות, או אפילו ייעוץ בחקירה, הוא ייעוץ משפטי מורכב, שמי שאין לו ניסיון בעבירות אלו, יקשה לעשותו בצורה הטובה ביותר.

התרשלות, שהינה אחד מיסודות עבירת גרם המוות ברשלנות, הוא יסוד חמקמק. פעמים רבות התביעה תנסה להתלות על הנחיה או חוק שהופרו. גם אם אין הנחיה שהופרה ניתן לטעון, ובית המשפט לפעמים מקבל, "סטנדרט התנהגות סביר כללי" שהופר. כלומר, סטנדרט התנהגות שגם אם אין הנחיה יש על בעל התפקיד ליישם (לדוגמה, יש חובות שחלים על המפקד הסביר, והתנהגויות שגם אם אין הוראות בטיחות רלוונטיות, ייחשבו כרשלניות). חשוב לציין כי לעיתים גם ההנחיות לא ברורות ,וניתנות לפרשנויות שונות.

מי שקובע מהו סטנדרט הבטיחות הסביר, הוא בית המשפט, במעין חכמה שבדיעבד, כך שלעיתים, גם אם מעשה מסוים מהווה נוהג, הנפוץ אצל כלל העוסקים באותו מקצוע (לדוגמה התנהגות שמאפיינת את כלל המהנדסים, או הגננות), בית המשפט יכול לקבוע כי המדובר במעשה רשלנות.

כתבי אישום נפוצים נוספים בגרם מוות ברשלנות, מלבד עבירות בגין אחריות מקצועית או אחריות מפקדים, הן עבירות בגין תאונות דרכים. שניה אחת של היעדר תשומת לב, יכולה להיות אך כפסע בין אישום בגרם מוות ברשלנות או אפילו לעיתים בכתב אישום של הריגה.

חשוב לציין כי גם אם התביעה מוכיחה סטייה מנוהג או מסטנדרט התנהגות סביר, אין זה אומר תמיד כי העבירה הוכחה. על התביעה להוכיח גם כי התוצאה הקטלנית, כלומר המוות, מקורו באותה התנהגות פסולה. הוכחת הקשר הסיבתי, הוא עניין שאינו פשוט כלל.

ניהול משפט בעבירות גרם מוות ברשלנות מצריך מיומנות רבה. הוא מצריך מלבד שליטה ברזי ההליך הפלילי, גם בקיאות משפטית ספציפית בעבירה, ובהלכות הנוהגות, הוא מצריך לימוד ההוויה המקצועית (לדוגמה היכרות עם המערכת הצבאית), ניהול משפט מורכב, אשר למעשה פרט מהאתגר של שכנוע בית המשפט כי התשתית העובדתית אותה מבקש העומד לדין לאמץ היא הנכונה, ישנו גם אתגר שבשכנוע בית המשפט כי אין המדובר בחריגה מסטנדרט זהירות סביר או מהנחיות. לצורך כל אלו על הסנגור לדעת לנהל משפט שבו עליו לקעקע עדויות מומחים של התביעה ולגייס מומחים מהשורה הראשונה לטובת ההגנה.

ניסיון, מומחיות ומיומנות חשובים ביותר להצלחה בתיק.

עו"ד אבי פינרסקי היה חלק מצוות ההגנה שהביא לזיכויו המלא של מפקד פלוגה, איש קבע בדרגת רס"ן, אשר הועמד לדין באשמה של גרם מוות ברשלנות של חייל מחייליו.

עו"ד אבי פינרסקי ייעץ ברוב המקרים של תאונות האימונים בשנים האחרונות, תאונות אשר לא הגיעו לפתחו של בית הדין הצבאי, דבר המלמד על חשיבותו של ייעוץ משפטי מקצועי ומיומן בהקדם. פנו אלינו עוד היום, ובמידת האפשר עוד בטרם החקירה הראשונה.

 

שנה גודל פונט
ניגודיות