עבירות מס – ייצוג מול רשויות המס
אחריות תאגידים אל מול אחרית אישית

משרדינו עוסק בייצוג בעבירות צווארון לבן, בין היתר בעבירות מס, חקירות של הרשות לניירות ערך, חקירות של הרשות להגבלים עסקיים, תיקי איכות סביבה, לרבות תיקי השלכת פסולת (בניה או שאינה בניה), תיקי אסבסט ועוד.

משרדינו אף עוסק בייעוץ בחקירה בפני משרד הכלכלה (לשעבר התמ"ת) וייצוג בכתבי אישום המוגשים בעקבות חקירות אלו, גם בבית הדין לעבודה.

משרדינו מייצג בכל סוגי העבירות הפליליות והמנהליות בתחומי עבירות הצווארון הלבן והתחומים המשיקים להם, מהעבירות הטכניות והקלות עד לעבירות המרמה והשוחד, בגוון החמור יותר.

עבירות נוספות אשר משרדינו עוסק בהן הן עבירות על חוק התכנון והבניה, על כל סוגיהן.

חשוב לציין כי למרות שמדובר בעבירות אשר מאפיינות אוכלוסיה שונה מהעבירות הפליליות הרגילות, הרי שמדובר בהליכים פליליים לכל דבר ועניין ויש חשיבות רבה כי המייצג והמייעץ בהן יהיה עורך דין עם ניסיון מוכח בייצוג בהליכים הפליליים.