עורך דין צבאי אבי פינרסקי
עורך דין לענייני צבא אבי פינרסקי צור קשר עם עוד צבאי אבי פינרסקי

מידע מקצועי

איך ניתן לקבל פטור משירות מילואים

איך ניתן לקבל פטור משירות מילואים

״יוצאי צבא שנמצאו כשירים לשירות בטחון לפי חוק שירות בטחון ושאינם בשירות סדיר, יימנו עם מערך המילואים, אלא אם קיבלו פטור משירות בטחון לפי הוראות סעיפים 36 או 36א לחוק שירות בטחון״

כיצד מקבלים פטור לפי הוראות סעיפים אלה?

טעמים רבים עשויים להוות עילה לפטור משירות מילואים. ראשית, קיימים המקרים הפוטרים משירות מילואים באופן אוטומטי, כאלה שאין צורך בביצוע מאמץ או פרוצדורה כלשהי בכדי לקבלם;

למשל, פטור מטעמי גיל- לאחרונה, הוחלט לדחות בשנה את השחרור משירות מילואים לכלל יוצאי שירות סדיר. יוצא צבא שאינו קצין ומלאו לו ארבעים ואחת שנים יהיה פטור מחובת שירות בטחון, קצין לעומתו, יהיה פטור מחובת שירות בטחון בגיל ארבעים ושש שנים.
ישנם תפקידים מסוימים שגיל השחרור בהם הוא 50; סיווג זה נקבע על ידי שר הבטחון באישור ועדת החוץ והבטחון. בין התפקידים: טייס.ת, נווט.ת, רופא.ה לוחמ.ת, רבנים צבאיים ונוספים.
נשים משרתות עד גיל 38, אך נשים המשרתות בתפקידי לוחמה, פטורות בגיל זהה לגיל הגברים, קצינה תהא פטורה בגיל ארבעים ושש ומי שאינה קצינה בגיל ארבעים.
מדובר על פטור שניתן באופן אוטומטי ומגיע לכלל החיילים שלא קיבלו שחרור ממילואים עד להגיעם לגיל זה.

פטור לנשים בהריון ניתן הן בשירות סדיר והן משירות מילואים כיוון שהריון מהווה עילה המצדיקה פטור. מדובר על פטור מידי העונה לשם ״פטור מחמת הריון לנשים״. בסך-הכל מדובר בהליך פרוצדורלי שניתן לבצע גם באופן עצמאי; טופס בקשה שיש להגיש לצה״ל, בליווי אסמכתאות, כגון מסמכים רפואיים, התומכות את הבקשה. מרגע הגשת הבקשה יש להמתין לאישור פורמלי מטעם צה״ל שאכן חיילת המילואים משוחררת לצמיתות משירות מילואים פעיל. לעיתים, מדובר בהליך שמתעכב, ולכן יש אופציה לערב עורך-דין צבאי, אשר יסייע בזירוז וייעול ההליך עוד מתחילתו. ברוב התפקידים, נשים מקבלות פטור ממילואים מחמת הריון או הורות באופן אוטומטי, אך ישנם תפקידים בהם דין האישה הוא כדין גבר, ולפיכך, נשים נדרשות לשרת במילואים עד גיל הפטור. בכל מקרה, ייעוץ עם עורך דין צבאי עשוי לסייע לבניית הנתיב הנכון ביותר עבור הלקוחה.
ישנם מקרים בהם בן זוג יכול לקבל פטור ממילואים בעקבות הריון של בת זוגו. מדובר בפטור זמני בלבד, המהווה מענה לפרק הזמן הקריטי בהריון. ככל ומדובר בחייל שבת זוגו בחודש תשיעי להריון והוא מזומן לצו 8- קריאה למילואים בצו חירום, זכאי הוא לפטור ממילואים שנמשכים יותר מארבעה ימים. מדובר בהליך פרוצדורלי פשוט בו נדרש להגיש אישור רפואי לקצינת הקישור ורופא היחידה.
גם נישואין שקרבים, מקנים לחייל מילואים פטור משירות מילואים החל מעשרה ימים לפני יום החתונה ועד עשרה ימים לאחריו, סך-הכל 21 ימים. גם כאן מדובר על פרוצדורה פשוטה יחסית, ובכדי לייעל ולקדם אותו ניתן להיעזר בעורך-דין צבאי.

ישנו פטור בשל צמצום כוחות המילואים המתקבל אוטומטית, בעיקר לחיילים בתפקידים עורפיים. מדובר על פטור שאינו תלוי כלל בחייל המילואים, ונתון אך ורק לשיקולי עלות-תועלת של צה״ל. החיילים הפטורים בגין עילה זו, ישתייכו בעיקר לקבוצת חיילים המשרתים בתפקידים עורפיים וכלליים, ויקבלו פטור באופן אוטומטי. מדובר על הליך גריעה פנימי של צה״ל ולפיכך, אין מקום להגיש בקשה לטובת פטור זה.

פטור מחמת התנהגות רעה

גם במקרה זה, מדובר על פטור שניתן כתוצאה מסינון צה״לי, שמטרתו לגרוע משירות מילואים את כלל המשרתים שבמהלך שירותם התנהגו באופן שאינו הולם [בין אם בשירות הסדיר ובין אם בשירות המילואים], ביצעו עבירות משמעת למיניהן, או שמא עבירות פליליות. ההחלטה מתקבלת באופן יזום על ידי גורמי הצבא, והם מבססים אותה על חומר ראייתי שיש ברשותם. מדובר בפטור שעשוי להוביל למשפט ואף למחבוש. במצב דברים זה, סיבת הפטור תירשם כ-״פוטר ממילואים״, צה״ל למעשה ״מפטר״ את חייל המילואים. אמנם שום מעסיק איננו רשאי לקבל את סיבת הפטור ממילואים, אך ישנן משרות מסוימות בהן יש לגיטימציה לשאול על כך, בייחוד בשירות הבטחון, להם גם עומדים האמצעים לבחינת הנושא והמידע אודות המתמודדים גלוי לפניהם.

וכיצד ניתן לקבל פטור ממילואים עבור מי שאינו עונה על קריטריונים אלה?

ובכן, קיימות הצדקות רבות המהוות עילה לקבלת פטור משירות מילואים, ומומלץ להיעזר בעורך דין צבאי, ולעיתים, ההיוועצות עשויה לקדם את קבלת הפטור משמעותית, ולמנוע הגעה לנקודת אל-חזור, בה הבקשה לפטור נדחית, ואולי גם הערעור.

לא פעם נשאלת השאלה ״האם ניתן לקבל פטור משירות מילואים באמצעות המלצת פסיכולוג?״

בעיה נפשית, בדיוק כמו בעיה פיזית, מאפשרת לקבל פטור משירות מילואים. אך טרם ניגשים להגשת הבקשה, במקרים מסוג זה- חשוב מאוד לפנות לעורך דין צבאי טרם פתיחה בהליך פורמאלי מול צה״ל, ולקבל ליווי של עורכי דין שמכירים את ההליך הצפוי, את הדין הצבאי ובקיאים בו. בכך, תעלה ההסתברות לצליחת התהליך.
לאחר פנייתכם, ההליך יהיה מורכב ממספר שלבים. ראשית, יש למלא בקשה רשמית לצורף קבלת פטור ממילואים על בסיס נפשי. אל הבקשה יש לצרף אסמכתאות רפואיות הנוגעות לבעיה, המאפשרות לקבל פרספקטיבה אודות השפעתה על חיי היום יום, ומהוות הצדקה לפטור משירות מילואים.
בהמשך, תתקיים ועדה רפואית מטעם צה״ל הבוחנת את התשתית העובדתית וההצדקות לבקשה. ניתן להגיע לוועדה הרפואית אך ניתן גם לחתום על הסכמה לקיום הועדה ללא נוכחות. במקביל, רופא ממיין מוסמך יבחן את התשתית הראייתית שהוגשה על ידכם, ויקבע האם החומרים הרפואיים מספקים או שמא יש צורך בהשלמת מסמכים רפואיים.
מדובר בהליך שעשוי להימשך לטווח ארוך, ונוכח החשיבות הכרוכה בו יש לבצע אותו בצורה יסודית, ולהכיר את שלבי ההליך כדי למצות אותו עד תום ובאופן הנכון.

פטור משירות מילואים דרך רופא משפחה, הינו פטור זמני בלבד, המתייחס למקרים נקודתיים בהם ישנה בעיה רפואית שאינה חמורה, אך מונעת מחיילי המילואים להתייצב לצו המילואים. במקרים אלה, ניתן להגיע עם הטופס הרפואי ולבקש לראות רופא יחידה, וככל שרוצים להימנע מלהגיע ליחידה מלכתחילה, ניתן להתייעץ עם עורך דין צבאי בכדי לקדם את ההליך ולמנוע הגעה מיותרת ליחידה.

פטור ממילואים על רקע מצפוני

מדובר על פטור מטעמי מצפון, בו נדרש להוכיח כי טעמי המצפון מונעים מחייל.ת המילואים לשרת הצבא. מדובר על פטור מורכב במיוחד, והוא יינתן רק למי שיוכיחו שמנהלים את אורח חייהם תוך הצמדות ודבקות בגישה פציפיסטית. כיוון שהוכחה מסוג זה אינה פשוטה, חשוב להיעזר בעורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום, על מנת לקבל ליווי שיאפשר לצלוח את התהליך בסופו ולקבל פטור ככל שנדרש. מדובר על ייחודיות כיוון שהדורשים את הפטור, שינו את אורח חייהם באופן משמעותי מאז השחרור מהשירות הסדיר, ולכן, נטל ההוכחה אינו פשוט וצה״ל לא מתיר את הפטור בקלות בכלל, בייחוד כשמדובר בחיילי מילואים.

פטור זמני משירות מילואים

מדובר על פטור הדורש הגשת בקשה מסודרת, בהתאם לסיווגו. המשמעות היא, שישנם סוגי עילות שונות המאפשרות פטורים מהסוג הזה, כאשר מדובר לרוב בנסיבות ספציפיות שמונעות את ההגעה באופן נקודתי. לרוב יהיה מדובר בסיבות רפואיות, נסיבות אישיות או מקרי חירום כאלה ואחרים. הקניית הפטור עשויה לדחות את השירות לתאריכים אחרים או לחילופין לפטור את המבקש לגמרי. חלק מהנסיבות המצדיקות פטור זמני: הגדרת ״לקראת הורות״ תחתיה נכללים טיפולי פוריות, חודש תשיעי להריון, אימוץ, שמירת הריון. בנוסף, ישנן נסיבות ״מיוחדות״ כגון תקופת אבל, טיסה לחו״ל, אילוצים מהותיים בעבודה, בלימודים, אם החיילים עתידים להתחתן ועוד. בכל מקרה, מדובר על סוג של פטור שלרוב דורש מענה מהיר מטעם הצבא ולפיכך, ייעוץ עם עורך דין צבאי עשוי לסייע בפתרון מהיר ואף מידי.

איך ניתן להגיש בקשה לפטור ממילואים

בקשה לפטור ממילואים תבוצע באמצעות הגשת טופס 58, שנועד לאפשר שחרור/ דחייה/ קיצור/ הקדמת שירות מילואים. את הטופס ניתן להשיג באתר המילואים. התשובה תינתן דרך האזור האישי באתר המילואים. מדובר בהחלטה שמתקבלת מהר באופן יחסי. לבקשה יש לצרף אסמכתאות התומכות את סיבת הבקשה, כאשר כפי שמפורט במאמר זה, כל עילה דורשת הצדקות שונות. ההמלצה היא לא להגיש את הטופס ללא ביצוע מחקר מעמיק אודות הדרישות טרם הגשתו, בכדי לייעל את התהליך ולא להיגרר להליך ערעור.

פטור ממילואים בעקבות ניתוח

ישנה חשיבות למועד קביעת הניתוח. ככל שמדובר בניתוח שנקבע לפני שהתקבל הזימון לשירות המילואים, יש להעביר את הטפסים הרלוונטיים לרופא צבאי בכדי שיבחן את דחיפות קיום הניתוח ויקבע האם יש לבטח את הזימון לשירות המילואים ובכך יעניק פטור זמני משירות מילואים, או שמא יש לדרוש לדחות את הניתוח. ככל שמדובר בניתוח פתע, יש להעביר את המסמכים ליחידה מהר ככל שניתן ולדרוש ימי מחלה מהרופא האזרחי, על מנת שאי ההתייצבות לשירות המילואים תוכר, ובכדי למנוע הכרזה על נפקדות.

פטור ממילואים בעקבות ירידה בפרופיל

במקרה הזה מדובר על מי שביצע שירות סדיר מלא בצבא ולאחר השירות הצבאי, מקרה או מקרים רפואיים מסוימים הביאו לירידה בפרופיל הצבאי, אשר דורשת לבצע התאמות לטובת שירות המילואים. מדובר על תהליך שיכול להתקיים בשני צירים- ציר רפואי פיזי, שאז מדובר בקיום ועדה רפואית לטובת הורדת הפרופיל, וציר רפואי נפשי, שדורש פגישה עם קצין בריאות הנפש או מי מטעמו, על מנת לבחון את הורדת הפרופיל. לרוב פטור ממילואים יינתן בעקבות קביעת פרופיל 45- המעיד על בעיה רפואית משמעותית ובמקרים מסוימים מאפשר אף לקבל פטור אוטומטי ממילואים; במקרה כמו זה סיבת הפטור תהא צמצום כוחות המילואים. פטור כמובן יקבע בעקבות קביעת פרופיל 21 הניתן על רקע רפואי או נפשי ופוטר אוטומטית מכל סוג של שירות צבאי.

פטור ממילואים על אי התאמה

גם כאן מדובר על פטור שניתן באופן חד-צדדי, על ידי צה״ל, לאחר ביצוע סינון בכדי לפלוט את מי שלא מתאים לשירות המילואים מסד״כ מערך המילואים. ככלל, תחת הגדרת ׳אי התאמה׳ יחוס מי שמגלה חוסר מוטיבציה לשרת במילואים, שאינו נענה לצווי מילואים. לרוב, מדובר על אקט פיקודי, המלצת מפקד לפטור עשויה לגרוע את החייל משירות המילואים. ישנם רבדים שעשויים לזרז פטור מסוג זה, הכל תלוי נסיבות ואופי של החייל. מומלץ לקבל ליווי של עורך דין צבאי.

פטור ממילואים מטעמי דת

יכול שאדם עבר דרך מסוימת במהלך חייו לאחר שסיים את השירות, התחזק והתקרב לדת, ובכך אורח חייו השתנו עד כדי כך שמטעמי דת, אינו יכול להגיע לשירות המילואים. יש להוכיח כי החיילים חיים אורח חיים דתי לחלוטין באמצעות אסמכתאות כאלה ואחרות- במקרים כאלה מדובר בשלל מסמכים שניתן להגיש אך חשוב לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין צבאי לפני כן, על מנת לבצע פעולות מקדמות בלבד. צה״ל בוחן את מהימנות הדברים בשלל דרכים, ולפיכך, יש חשיבות ללווי של עורך דין שמכיר את התנהלות הצבא בהקשר זה.

פטור ממילואים למשפחה מרובת ילדים

הורים לשישה ילדים ומעלה זכאים שלא לשרת ביחידה שנמצאת בייעוד קדמי. מי שנמצאים בייעוד עורפי, לא ישרתו יותר מ-21 ימי מילואים. מדובר על פטור אוטומטי שלא מצריך למלא טופס כלשהו.

מאמרים נוספיםשירותי המשרד

משפט צבאי
ייעוץ בחקירות מצ״ח בבית הדין הצבאי

ייעוץ בחקירות מצ״ח בבית הדין הצבאי

אנו מתמחים במתן שירותי ייעוץ משפטי לקראת ובמהלך חקירות מצ"ח לנחשדים/מואשמים במגוון רחב של עבירות בתחום המשפט הצבאי. בנוסף, אנו עוסקים ומתמחים בשירותי ייצוג בבתי הדין הצבאיים וניהול ההליך המשפטי מתחילתו ועד להשגת התוצאה המשפטית הרצויה.

הסדרת מעמד מול הצבאי
הסדרת מעמד צבאי לשוהים בחו״ל

הסדרת מעמד מול הצבא

תחום שירות משפטי מרכזי נוסף המוצע על ידינו נועד לצורכי הסדרת מעמדם של נעדרים משירות מכל סיבה שהיא עקב שהייה זמנית, ממושכת או קבועה בחו"ל. במסגרת שירות זה, אנו מסייעים גם בתהליכי קבלת פטור משירות, שינוי פרופיל צבאי והתמודדות עם מצבי השתמטות או אי התייצבות לשירות.
הסדרת מעמד של נעדרים מהשירות

סיוע בקבלת פטור משירות ושינוי פרופיל

ייצוג משפטי לאנשי קבע
ייצוג משפטי לאנשי קבע

ייצוג אנשי קבע

כמשרד עורכי דין בעל התמחות בתחום המשפט הצבאי, אנו עוסקים בייצוג אנשי קבע במגוון רחב של סוגיות משפטיות לאורך כל תקופת השירות, לרבות ייצוג אנשי קבע המצויים לקראת סיום השירות מטעמים ארגוניים או מטעמים תפקודיים.

לקוחות ממליצים

עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עו״ד פינרסקי היקר, ברצוני להודות לך על שירות יוצא מן הכלל.
מסירותך, מקצועיותך וטוב ליבך הם אלו שהופכים אותך לעו״ד המצויין שאתה!
יישר כח וכן ירבו עו״ד שכמותך.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי יאיר מימון
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי הוא אדם עם לב ענק. .מקצוען ורציני נותן את כל כולו .קפדן .קשוב לחייל ולהורה .תמיד זמין לשאלות ותשובות.
אבי עזר לנו מאד ואנחנו ממליצים עליו בחום רב ,ובעיניים עצומות ,.
הכי חשוב זה לסמוך על עורך הדין . ואכן סמכנו עליו בכל רגע ורגע .

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אייל אזן
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

Thanks to the wonderful, patient, and hard working services provided by the attorney Avi Finarsky, I am now able to visit Israel, and my beloved friends and family, without an issue from the army!
He has represented me successfully and has done an great service for my family, thus allowing me to continue my educational pursuits in college.
I highly recommend him for anyone going through a similar dilemma. Thank you!

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי Daniel F
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

נקלענו לבעיה שלא חשבנו שנצא ממנה, בזכות אבי והמשרד יצאנו ממנה תוך יום וחצי והגענו למצב מעולה. השירות של אבי היה צמוד מקצועי וזמין בצורה יוצאת דופן. ללא ספק הוא עורך הדין שתרצו לצדכם בשביל לצאת מכל סיטואציה ברוגע ובביטחון ולהגיע לתוצאות הכי טובות. תודה ענקית על הכל !

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי יוליה ב
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי בפעם השניה!!!!!
עריקות של שנתיים וחצי . וחודש של שהות בכלא .
חודש של שגעונות , לחץ, דאגה , ביום של הדיון של אחי מדיון הפך למשפט ובו הוא שוחרר באותו יום אודות לאבי .
אני יכולה לומר שלא סתם בחרתי בך ועוד בפעם השניה זה רק מחזק את מה שאני חושבת לגבייך .
אין דרך להודות לך על כל מה שעשית בשבילנו ומעבר , רק אנשים שיבחרו בך יבינו בעצם מי אתה ומה אתה .
אתה לא רק עורך דין אתה בן אדם עם לב ענק , אכפתי , דואג , שלמען הילדים שצריכים את העזרה שלו הוא יעשה הכל !
שוב תודה רבה על הכל ❤
ממליצה בחום !!!!!

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי טלאור כ
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עו"ד אבי פינרסקי הוא העו"ד שתרצו לצידכם, מקצועי, יסודי, אנושי וילווה אתכם לאורך כל התהליך , זמינות מלאה וליווי אישי שאינו מובן מאליו! אין דברים כאלה! מרסל

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי מרסל ביטון
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אדם משכמו ומעלה ,עו״ד עם ידע נרחב בעיקר בתחום הדין הצבאי.ליווה אותי לאורך כל הדרך עם אוזן קשבת וסבלנית. המון מסירות הבאה לידי בטוי בזמינות תמידית 24/7 וידעת כל פרט בדקדקנות עד הפרט המינימלי ביותר בהקשר לתיק.
תודה על השעות הממושכות של עבודה ומאמצים
המושקעים בכדי להגיע ליעד הדרוש ולשביעות הרצון.
תודה רבה אבי, יותר ממליץ למעוניינים.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אופק כהן
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עורך הדין טיפל בתיק של אחי. אחי וכולנו המשפחה קיבלנו טיפול וליווי צמוד בכל הנוגע לחקירות, דיונים וכל מה שמסביב. הטיפול היה מקצועי ועורכי הדין של המשרד נענו בזמינות גבוהה לכל בקשה, שאלה, התייעצות ותמיד על הצד הטוב ביותר. חשוב לציין שהטיפול בתיק נעשה בצורה מקצועית, מהירה והביא לתוצאות טובות משציפינו ובמחיר הגון לחלוטין.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי יובל ב
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

I highly recommend Avi Finarsky as he is very professional, respectfull and thoughtfull lawyer. You can trust him without any doubts because I will do everything possible to help you. His advices are always very wise and good to take.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי Emma J
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עורך דין אבי פינרסקי בין עורכי הדין הכי מדהימים שיצא לי לפגוש, מקצועי בתחום הפלילי הצבאי עזר לנו ובא לקראתנו במחיר בשירות ובאדיבות ולא הפסיק לדאוג גם בשעות לא שעות אני רוצה להודות מקרב לב על הכל וכל מי שייקח אי פעם את שירותיו לא יתאכזב לעולם בהבטחה!

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי דני ל
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי,
בשמי ובשם משפחתי אני רוצה לומר לך המון תודה על הדרך שבזכותך עברה דיי בקלות
אני חייב לציין שלא האמנתי שאני אהיה בלב ובראש שקטים במהלך התקופה הלא נעימה אבל הראת לי אחרת..
על הנכונות ההתמדה המהירות העשייה הזמינות ועל המקצועיות אני אומר לך כול הכבוד והמון המון תודה

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי הד ט
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

כל מילה שנכתבה לפניי על עורך דין פינרסקי נכונה
הוא ליווה אותנו כאילו היינו בני משפחה
עבד בחריצות ובמקצוענות יתרה
היה נגיש ונתן מענה מהיר לכל שאלה
עקב אחרי בקשת הפטור של הבן שלי באופן יומיומי
עידכן אותנו בכל שלב בתהליך
אני כל כך שמחה שבחרנו בו המחיר היה הוגן לחלוטין
אין לנו מילים להודות לו ולהביע את הערכתנו על העבודה המצויינת שעשה וכמה היה
משמעותית היתה העזרה שלו להוצאת הפטור כשאנחנו מחוץ לישראל

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי סיגל ג
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

לפני כחודש אמי פנתה לאבי כאופציה אחרונה אל מול מערכת הצבא. הוא נענה לבקשה והגיע לעזור בשמחה רבה. אבי היה לצידי בכל שלב ושלב בתהליך ונתן ביטחון לי ולמשפחה שלי. בסוף פרק זמן קצר הגענו להישג הנדרש בעזרתו של אבי בהצלחה רבה. אין ספק שאבי תרם,עזר והדריך בכל התהליך. אין ספק שאמליץ עליו לכל מי שנזקק לעזרה אל מול המערכת הצבאית ובכלל.
תודה אבי,
בברכה חן.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי חן ש
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

בעקבות רילוקיישן משפחתי לארה"ב, פנינו לעו"ד פינרסקי על מנת להסדיר את מעמדו של בננו מול הצבא. קיבלנו יחס מקצועי ואישי. עו"ד פינרסקי היה זמין בכל שאלה ובכל שעה, מיהר לענות וכמובן השיג את התוצאה המקווה לשביעות רצוננו. מקצוען

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי גיל נ
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עו"ד מעולה ומוכח עם קבלות! קשוב ומשקיע בלקוחות שלו אחד אחד, ממליץ בחום.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אלי ג
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי ליווה אותנו בתהליך כשהרגשנו אבודים, אבל קיבלנו מהתחלה הרושם שאנחנו בידיים טובות. אבי עו'ד מקצועי, אדיב וסבלני.
נענה לכל פנייה שלנו בכל שעה.
וכמובן מרוצים במבחן התוצאה.
רויטל

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי רויטל ע
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי, תודה בשמי ובשם הבן שלי שבזכותך סיימנו סאגה ממש לא נעימה.
הצלחת להכניס מעט שפיות במקרה בו המערכת המשפטית הצבאית איבדה פרופורציות.
יכולנו לסיים את הסיפור עם נזקים ארוכי טווח על מעשה שטות אך בעזרתך הפרשה נסגרה בהבנה והסכמה.
קיבלנו מקצוען ממוקד שמכיר את המערכת טוב מאד, יסודי וענייני והיום (ובדיעבד) אני שמח שסמכנו עליך.
הבן שלי כבר חזר לשרות סדיר, דבר שלא היה ברור מאליו בנסיבות אחרות.
תודה רבה על הטיפול המקצועני,

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי מאיר שלום
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

When we decided to move back to the US, we looked for a lawyer to help us release our son from the army. Avi was very professional and reliable. He was always responsive and willing to answer any questions we had throughout the whole process! We wholeheartedly recommend Avi

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי נעמי מ
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

תודה לא תסכם את הטיפול המקצועי והאישי שלך אבי. אין ספק שנתת מעצמך והצלחת להציל את המצב.
כולנו מודים לך ומאחלים לך רק הצלחה וטוב ממעמקי הלב!

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי מיכאל ס
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עורך דין אבי פינרסקי, תודה רבה מכל הלב! על הטיפול המסור, על המקצועיות היוצאת מן הכלל שלך, על האמפטיה ועל ההבנה. אתה ליווית אותנו לכל אורך הדרך עד התוצאות הסופיות הרצויות אמנם שהדרך לא היתה קלה. אז שוב תודה רבה!
אנחנו ממליצים על עורך דין אבי פינרסקי לכל מה שקשור לענייני צבא בחום רב.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי סימונה א
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

תודה רבה לך אבי על העזרה
אתה איש מקצוע ואדם שקשוב לכל בעיה
הנגישות והנחישות והיחס החם זה דבר שלא מובן
תודה על העזרה 🙏❤️

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי יעקב י
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

ברצוני למסור את תודתי הרבה לעו"ד אבי פינרסקי על הטיפול המקצועי הצמוד לכל אורך הדרך, המאמץ, מסירות וסבלנות.
ספיר.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי ספיק ק
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עו״ד אבי פינרסקי עזר לי במקצועיות בעת שנפתח נגדי תיק כשהייתי סבור שאין אני אשם בו כלל. קבלתי ליווי מקצועי שעזר לי להציג את גרסתי ועמדתי לגורמי אכיפת החוק באופן הבהיר והמקצועי ביותר ולבסוף התיק נסגר.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי דניאל א
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

היי!
שמי אוריאל אברמוב!
עו"ד אבי פינרסקי נתן לי מענה מיידי בכל שאלה וכל שעה עם זה בבוקר הוא בלילה
עו"ד אבי היקר תודה רבה על השירות מדהים אמיתי ואיכותי!!)

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אוריאל א
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עורך דין מקצועי ברמה הכי גבוהה
בזכות המקצועיות והאישיות של אבי הגענו לתוצאות הרצויות
אבי ניהל את כל התהליך בצורה מדוייקת, מסודרת ומכובדת !
ואנו מרוצים ביותר מהשירות והאיכות !

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי ענבר ד
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

אבי פינרסקי עזר לי עם תיק על החזקה ושימוש בסמים במהלך שירות צבאי.
הוא הבטיח לי שתוך חודש וחצי מהרגע שבאתי אליו הכל ייסגר ושבועיים בלבד אחרי שראיתי אותו פעם ראשונה נסגר התיק, בוטל הכתב אישום ולא נרשם שום אישום פלילי.
עורך דין אמין ומקצועי ויודעים שיש על מי לסמוך.
ממליץ בחום!

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי עידן ה
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

עו"ד פינרסקי עזר לנו להחזיר את המעמד של אח שלי מול לשכת הגיוס. למרות כל הקשיים שכרוכים בנסיונות לתקשר עם גוף ביורוקרטי, עו"ד פינרסקי הצליח בכך והשיג עבורנו את התוצאות הרצויות והנכונות. הוא היה מקצועי, נחמד, ואינפורמטיבי מתחילת התהליך ועד סופו.

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אביטל ק
עורך דין צבאי מנוסה אבי פינרסקי

בן אדם מקסים עם נשמה גדולה ולב זהב
תמיד נמצא כדי לעזור עושה עבודה מסודרת ופשוט אלוףףף המון תודות על הכל !! 👏👏👍👏👏

המלצה על עורך דין צבאי אבי פינרסקי אלי י

צרו עמנו קשר

לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית

מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם