קטינים ובית המשפט לנוער

בתי המשפט לנוער הם בתי משפט פליליים לכל דבר ועניין, ויכולים להטיל עונשים פליליים. עם זאת, לבתי המשפט לנוער יש סמכויות מיוחדות נוספות, נוכח העובדה כי הגישה בבית המשפט לנוער היא, בעיקרה, טיפולית שיקומית.

אחד מהאמצעים, לדוגמה, אותם יכול בית המשפט לנוער לנקוט הוא "גמר דין", לקבוע כי הקטין העומד מולו עבר אתה עבירה אך לא להרשיעו ולא לגזור עליו עונש כלשהו.

את צורת השפיטה בבית המשפט לנוער, לרבות ההליכים השונים והגישות השונות, יש להכיר ולהתמחות בהן על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר ולמעשה להביא לשיקומם של קטינים והפנייתם לאפיק חיובי בחייהם, אפיק של לימודים, עבודה ושירות צבאי.

בית המשפט מתמרן בין התנהגויות פליליות ל"משובת נעורים" ומנסה, כמובן, מצד אחד לא להדביק סטיגמה על העומדים לדין בפניו, וניסיון לשקמם מצד אחד, אך מנגד כמובן לנסות ולמנוע את השנות העבירה, לצורך כך יש בידיו כלים רבים.

על הסניגור בבית המשפט לנוער להכיר את כל דרכי השפיטה והטיפול לנוער, לצד הכרות עם הדין והפרוצדורה הפלילית.

פנו למשרדינו בהקדם, על מנת לקבל ייעוץ מקצועי כיצד ניתן לסיים את ההליך בצורה הטובה ביותר וכיצד ניתן לנתב את הנער העומד לדין לאפיק של שיקום, לימודים, עבודה ושירות צבאי במקביל להליך ולעיתים אף באמצעותו, נוכח הכלים השיקומיים והטיפוליים הקיימים במערכת שפיטה ייחודית זו.

שנה גודל פונט
ניגודיות