מדיניות ההעמדה לדין על עבירות סמים בצבא שונה ממדיניות ההעמדה לדין באזרחות. מקרים שבהם בערכאות אזרחיות לא היו עומדים לדין בכלל (על עבירות של שימוש בסמים, ולעיתים אף בעבירות החמורות משימוש בלבד), בצה"ל יעמידו לדין פלילי. מדובר למעשה באבחנה לגבי עבירות סמים שונות וסוגי סמים שונים, אך עיקר ההבדל הוא במדיניות ההעמדה לדין בעבירות של סמים מסוג קנאביס (המכונים "סמים קלים").

נוכח העובדה כמדיניות ההעמדה לדין שונה, מדיניות המעצרים בצבא שונה גם היא.

גם בעבירות סמים, על מנת לעצור חייל עד תום ההליכים, כמו בכל עבירה אחרת, על התביעה להראות כי יש ראיות לכאורה להוכחת האשמה (בשלב מעצר לצרכי חקירה, במהלך חקירת מצ"ח, יש להוכיח "חשד סביר"), ולאחר מכן כי יש עילה למעצר. העילה נגזרת מהנסיבות, וכמות השימושים, ככל שמדובר בשימושים לצריכה עצמית.

מתי יורה בית הדין הצבאי על מעצרו של חייל בעבירות סמים?

בית הדין הצבאי עוצר, גם עד תום ההליכים, גם על מקרים של שימוש עצמי בנסיבות אזרחיות (לא במסגרת הצבא).

במקרה של שימוש בסמים שאינם קנאביס, ייתכן מעצר גם בעקבות שימוש אחד או החזקה לשימוש עצמי של כמות שאינה גדולה.

במקרים שמדובר בהם בעבירות שאינן עבירות שימוש בלבד (כמו עבירות סחר ואספקה), ייתכן מעצר גם על מקרה בודד.

ככלל אצבע, על שמונה שימושים ומעלה בנסיבות אזרחיות – בית הדין מורה על מעצרו של חייל עד לתום ההליכים. בין חמישה לשמונה שימושים מורה הוא על מעצר פתוח ומתחת לכך שחרור, כאשר התיק יכול להסתיים גם בהסדר מותנה או הסדר הקפאה.

הכלל של חמישה עד שמונה שימושים – אינו מתמטיקה, למרות שכך נראה במבט ראשון. ייתכן ועל חמישה שימושים בנסיבות אזרחיות בית הדין יעצור עד תום ההליכים, וייתכן כי החייל ישוחרר על יותר משמונה שימושים. בית הדין הצבאי מביא בחשבון גם נסיבות נוספות, בעיקר הנסיבות סביב השימושים.

אם, לדוגמה, החייל הפסיק להשתמש מיוזמתו כמה חודשים לפני, הדבר יכול להביא ל"ירידת מדרגה" כך שחלף מעצר סגור ייעצר החייל במעצר פתוח, או חלף מעצר פתוח ייעצר החייל במעצר סגור.

אם יש נסיבות מחמירות, ייתכן ועל חמישה שימושים ייעצר החייל עד תום ההליכים (אם לדוגמה מדובר על שימוש של איש קבע, שימוש עם חיילים רבים, גם אם בנסיבות אזרחיות, או לשימוש מתווספת החזקה של סם מסוכן). קשת השיקולים בכל מקרה ומקרה רחבה, גם אם כלל האצבע הוא נקודת המוצא לשאלת המעצר עד המשפט.

גם אם בית הדין הורה על מעצר, שחרור או חלופה של "מעצר פתוח" – זאת רק תחילת הדרך, נוכח העובדה שההליך לא מסתיים ועוד צפוי דיון בתיק העיקרי.

סטטוס המעצר של החייל עד המשפט, עלול להשפיע על ההליך המשפטי כולו. ברור כי קשה יותר להילחם על חפותך, או על רישום פלילי מופחת, כאשר אתה עצור עד תום ההליכים, ולכן עורך דין הבקיא במדיניות, בפסיקה ובדינמיקה בבית הדין יכול להפוך את כל התיק ולשנות את השלכותיו.