בכל חקירה מצ"ח עושה פעולות מסוימות, כדי למצוא ראיות מפלילות. בכל עבירה ובכל חקירה מדובר בפעולות שונות במעט, אבל בגדול את רוב הפעולות ניתן לצפות מראש, למרות שבפירוש כל חקירה של בדיקת סמים בצבא היא שונה ואינדיבידואלית. ניגע כאן בפעולות הנפוצות ביותר בתיקי סמים בצבא.

מלבד החשיבות להכיר טעויות נפוצות של נחקרים במצ"ח, כדאי להכיר את פעולות החקירה העיקריות של מצ"ח בתיקי סמים ובדיקות סמים בצבא.

במקרה של חקירה של עצור החקירה תתנהל יותר במהירות ובסד זמנים קצר. לאחר מעצר ראשוני בצבא ראשוני מגישה מצ"ח, באמצעות התביעה הצבאית, בקשה להארכת מעצר לצרכי חקירה בליווי דו"ח סודי שאליו נחשף השופט (ולא העצור או עורך דינו) ובו פעולות שמצ"ח מתכוונת לבצע ואת לוח הזמנים. לפעמים יבוצעו פעולות לפני הגשת בקשת המעצר, בהסכמה, או כי הן עלו מהפעולות שבוצעו כבר.

הנהלים בבדיקות סמים בצבא

אנחנו נסקור כאן את פעולות החקירה המרכזיות על בדיקות סמים בצבא בתיקי סמים שנחקרים על ידי מצ"ח. חשוב לציין כי כל חקירה היא שונה ולכן כמות הפעולות הנדרשות וסוגן ישתנו, וכמובן שנוכח העובדה שהמציאות היא מאוד שונה מחקירה לחקירה לא נוכל לסקור כאן את כל פעולות החקירה האפשריות או כאלו שיבוצעו.

  • חיפוש בטלפון/מחשב – פעולה נפוצה מאוד היא חיפוש בטלפון הסלולרי, כדי לאתר ראיות לביצוע העבירות. החיפוש נעשה בהסכמה או באמצעות צו (כאשר מצליחים להוציא צו כזה, אבל חשוב להדגיש שלא בכל חקירה מבקשים או מצליחים להוציא צו) והוא כולל חיפוש בהודעות, בתוכנות מסרים מיידיים (ווטסאפ, טלגרם), תמונות ועוד. חשוב לציין כי לא פעם מוצאים במהלך החיפוש ראיות לביצוע עבירות נוספות, אפילו לא בתחום הסמים, ואז החקירה מתפתחת לכיוונים אחרים. לא כל הודעה שנמצאה יש לה ערך ראייתי, וזה תלוי בחקירה הספציפית ובהסבר אותו נתן הנחקר. חשוב לציין כי למצ"ח יש יכולות במקרים מסויימים לשחזר מידע מחוק, לרבות הודעות ותמונות.
  • האזנות סתר – פעולה אפשרית, אם כי פחות נפוצה בחלק מהתיקים. עם התפתחות האמצעים מצ"ח עושים שימוש בפעולה זאת יותר ויותר, בעיקר בתיקים היותר חמורים. האזנות סתר יכולות להיות גם לתקופה ארוכה, וגם במהלך חקירה סמויה אפילו של חודשים, שרק בסופה יוצגו תוצרי ההאזנות לנחקר.
  • בדיקות שתן בצבא – במהלך בדיקת סמים בצבא, במסגרת חקירה על עבירות סמים, תתבקשו לתת דגימת שתן. אתם אינכם חייבים לעשות כן אלא אם הוצא צו קש"ב כדין. אם מוצא צו, יש לשקול את השלכות הסירוב אל מול השלכות מסירת דגימת השתן. עצם הסירוב יכול במקרים מסוימים להוות עבירה בפני עצמה, או לחזק את הראיות נגדכם.
  • סוכנים סמויים – מצ"ח מפעילה סוכנים סמויים, שהם למעשה שוטרים צבאיים, לצורך חשיפת עבירות של סחר בסמים (ועבירות אחרות), אשר מביימים עסקאות במהלך ההפעלה, ולאחר מכן מעידים בבית הדין על העסקאות שבוצעו לצורך הפללת החיילים אליהם הוצמדו. סוכנים פועלים בדרכים רבות, כמדובבים שמוציאים הודאה במהלך חקירה סמויה מהחיילים או כ"קליינטים" שקונים מהחיילים, ויש גם שיטות נוספות…
  • חקירה של חברים או חיילים נוספים – בעקבות החקירה שלך, בעקבות חיפוש בטלפון, בעקבות מידע מודיעיני או בעקבות דברים אחרים מצ"ח פונה לעיתים לחקור מעורבים אחרים שיש חשד שביצעו עבירות סמים בצבא או יכולים למסור ראיות נגד מי שנחקר. גרסתם של המעורבים ו/או התגובה של הנחקר לגרסתם של המעורבים האחרים משמשת לא פעם נדבך חשוב בהחלטה אם להגיש כתב אישום ובהליכים המנוהלים אחר כך.
  • חיפוש בבית – לא פעם מצ"ח מבקשת לבצע חיפוש בבית או ביחידה של החייל החשוד.
  • בדיקות מעבדה – בעת בדיקת סמים בצבא, מצ"ח נוהגת לשלוח את המוצגים החשודים ואת בדיקות השתן לקבלת חוות דעת מהמעבדה, בדבר משקל המוצגים, סוג הסם ועוד.

בדיקות סמים בצבא

לאחר קבלת תוצרי החקירה ברוב המוחלט של המקרים התוצרים מוצגים לנחקר ותגובתו יכולה להשפיע משמעותית על החשדות ועל האישומים שייוחסו לו. חשוב להיות מוכן לכל תרחיש, לדעת מה לענות – ומתי לא לענות. הכנה יסודית לחקירה יכולה לעשות את ההבדל בין סגירת התיק לחלוטין, בהסדר מותנה/הקפאה או חלילה להגיע לכתב אישום. חשוב לזכור כי גם אם נחקרתם ושוחררתם, לא מדובר תמיד בסיום החקירה אלא לעיתים החקירה תימשך כשאתם משוחררים גם ללא ידיעתכם.

חשוב שתשבו עם עורך הדין שלכם מראש, וכאשר מדובר בעורך דין הבקיא בחקירות מצ"ח תוכלו למפות את הפעולות שככל הנראה יבוצעו ואת הטקטיקה הנכונה ביותר כתגובה, מתי להסכים לפעולות מסוימות, מתי לא להסכים ומה התגובות הטובות ביותר לתוצרים שיתקבלו מהחקירה.

כאמור בכל מקרה הפעולות שמבוצעות שונות וייחודיות, והחקירה מתפתחת בצורה שונה מעט, אך באמצעות עורך דין צבאי מנוסה את רוב הפעולות ניתן יהיה לצפות מראש ולהתכונן אליהן, כמו גם לתגובות שתתנו  בעקבות תוצריהן.

כשמדובר בדיקות סמים בצבא, הכי חשוב לא להיות פזיז, להסתכל בצורה עניינית על החקירה ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה בחקירה הספציפית.