על כל פסק דין של בית דין צבאי יש זכות ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים.

במקרה שהורשעתם, או קיבלתם עונש חמור מרמת הענישה הנהוגה, תוכלו להגיש ערעור על החלטה של בית דין צבאי. מנגד, אם זוכיתם או קיבלתם עונש שלדעת התביעה חורג לקולא מרמת הענישה הנהוגה התביעה תוכל להגיש ערעור על פסק דין צבאי.

ניתן גם להגיש ערעור על החלטת מעצר, והחלטות בבקשות ביניים שונות.

ערעור על פס"ד צבאי – איך זה עובד?

בית הדין הצבאי לערעורים יושב בקריה, ויושבים בו השופטים הותיקים, המנוסים והמובחרים. אותם שופטים מסתכלים על כלל התיקים ופסקי הדין "במבט על". הם אחראים לקביעת הלכות, הכרעה בין גישות ושאלות משפטיות והפסיקות שלהם מחייבות את בית הדין הצבאי המחוזי.

בתוך כותלי בית דין צבאי לערעורים נשמעות הטענות המורכבות ביותר וההכרעות הן המשפיעות ביותר, נוכח העובדה כי הן לא משפיעות רק על התיק הספציפי אלא על כלל התיקים הדומים בהמשך.

התביעה הצבאית המייצגת בבית הדין הצבאי לערעורים היא התביעה הצבאית הראשית, שבה משרתים תובעים שעוסקים בהופעה בפני בית הדין הצבאי לערעורים.

על הליכי הערעור גם חלים כללים שונים, לדוגמה לרוב (למעט במקרים חריגים המוגדרים בחוק) לא ניתן יהיה להגיש ראיות שלא הוגשו בבית הדין המחוזי ובית הדין הצבאי לערעורים רק בודק אם בית הדין הצבאי המחוזי טעה בהכרעתו או לא.

בית הדין הצבאי לערעורים יכול לקבל ערעור ולהפוך החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי, להפוך זיכוי להרשעה (או להיפך) להקל בעונש, להחמיר בעונש או לא להתערב בהכרעה.

ערעור על פס

ערעור על פסק דין צבאי – כל מה שרציתם לדעת

מה צריך לעשות לפני ערעור על פס"ד צבאי?

לפני שמגישים ערעור על פסק דין צבאי, יש לעבור על התיק בעין ביקורתית, כדי להבין את סיכויי הערעור כנדרש, מתוך היכרות עם פסיקת בית הדין הצבאי לערעורים, פסיקת בית המשפט העליון וכמובן הגישות של השופטים המכהנים כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקתם.

לדוגמה, במקרה של הודאה במסגרת הסדר טיעון, בית הדין לערעורים יבטל הרשעה במקרים הנדירים שבנדירים, ולכן מקרה כזה, לרוב, לא מתאים לערעור.

ערעור על החלטה של בית דין צבאי – גיבוש אסטרטגיה

לאחר מעבר על התיק יש לגבש אסטרטגיה לתקיפת ההחלטה. ההופעה בפני בית הדין הצבאי לערעורים היא כמובן תורה בפני עצמה, ולכן יש להסתייע בעורך דין שמנוסה בעיסוק זה. עו"ד מנוסה בהופעה בפני בית הדין הצבאי לערעורים אף יידע לחוות דעה על הסיכוי בערעור, בצורה כנה.

על הכרעת בית הדין הצבאי לערעורים, על ערעור בהליך עיקרי, ניתן להגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון, בקשה אשר תידון לעיתים חריגות ורק במקרים המעלים שאלות משפטיות ייחודיות.

• מנהל המשרד וכותב המאמר, עו"ד אבי פינרסקי, שירת בסנגוריה הצבאית הראשית, המופיעה בפני בית הדין הצבאי לערעורים והופיע בפני בית הדין הצבאי לערעורים רבות, בשירות החובה, הקבע, המילואים ובאופן פרטי – ועוסק בהופעה בפני בית הדין הצבאי לערעורים בתיקים רבים ובהצלחה רבה.

אם יש לכם שאלות נוספות בכל הנוגע לערעור על פס"ד צבאי, צרו איתנו קשר עכשיו ונשמח לסייע בכל!