מהו מעצר פתוח ?

מעצר פתוח הוא חלופת מעצר שמורה עליה בית הדין הצבאי שמשמעותה השמתו של החייל ביחידתו במעין "ריתוק" – ללא אפשרות יציאה מן היחידה ומן הבסיס בו הוא נמצא במעצר פתוח אלא בתנאים מסוימים, ובאישור מראש. ככלל גם חתימה מדי כל שעה או כמה שעות על יומן המרותקים.

מעצר פתוח נחשב לחלופה קלה יותר מאשר מעצר סגור – מעצר בבית כלא צבאי. בית הדין הצבאי יכול להורות על שחרורו או השמתו של החייל למעצר פתוח בכל שלב מתחילת החקירה ועד מתן גזר הדין.

בית הדין רשאי לגזור מעצר פתוח בהתאם לפקודות הצבא, ויעשה כן במצבים שבהם מצד אחד יכול להיות חשש לשיבוש הליכי משפט או מסוכנות, אך לא כאלו אשר מצדיקות מעצר סגור.

 מעצר פתוח בזמן שירות צבאי

האם עדיין ניתן לצאת מן הבסיס ?

מדובר בשאלה נפוצה והתשובה אליה היא מורכבת – שכן ניתן במצבים מסוימים כן לצאת מן הבסיס, אך ברירת המחדל היא שהחייל יוותר מרותק לבסיס. 

מותר לצאת מן הבסיס על מנת לקבל טיפולים רפואיים שונים (כאשר מתקבל האישור לכך מן הרופא הצבאי שטיפל בחייל), על מנת למלא מטלות שונות שהמפקד של החייל הטיל עליו, וכמובן כל מה שנדרש בהתאם להליכי המשפט בהם מצוי החייל – פגישות עם עורך הדין שלו, התייצבות בפני בית הדין הצבאי, צורכי חקירה שונים ועוד.

בנוסף, ניתן להגיש בקשות חריגות מסוגים שונים לפתחו של בית הדין הצבאי על מנת שיוכל לאשר יציאה מסיבות אחרות, בין היתר חופשות, או כל צורך שמתעורר.

מה עושה החייל הנמצא במעצר פתוח ?

כאשר חייל נמצא במעצר פתוח הוא עדיין כפוף למפקד שלו. לכן, עליו לעשות כל מה שהוטל עליו במסגרת היותו פקוד. החייל יכול להיות מושם (בהתאם לנסיבות) ביחידה אחרת מאשר זו שהוא שירת בה, אם ישנו חשש שאם יישאר ביחידתו, ייפגע ההליך המשפטי שלו.

בפועל, יכול להיות שחייל יימצא במצב של מעצר פתוח אך הוא כמעט לא ירגיש זאת שכן הוא ימשיך בפעולותיו הצבאיות כרגיל (אך יוותר מרותק לבסיס), לכן זה נחשב מצב טוב יותר מאשר מעצר סגור – הן ברמת הלחצים שמוטלים על החייל והן על מנת להמשיך ברצף התקין של השירות.   

חשיבות עורך הדין בהליך הצבאי

כשם שיתכן שחייל ישוחרר ממעצר בכלל או לחלופה בדמות 'מעצר פתוח', עליו הוסבר לעיל, כך יתכן כי בית הדין הצבאי יורה על מעצר סגור. בשל כך, מובנת חשיבותו של הדיון המקדים להליכי המעצר, והגורם המקצועי המייצג את החייל.

פנייה לגורם למקצועי, מנוסה הבקיא בדיני הצבא, עשוי להפחית את העונש שיוטל על החייל, לצמצם את ימי המעצר שיוטלו בפועל על החייל ואף במהלך המשפט להביא לשחרורו מן המעצר, ככל שהתביעה תבקש כך, שחרור מוחלט או שחרור לחלופת מעצר בדמות מעצר פתוח.