זכות הערעור היא אחת הזכויות החשובות במערכת משפט תקינה. שופטים הם בסך הכול בני אדם, ובהחלט יתכן שהם טעו בפסק הדין. אפשרות הערעור, אפוא, היא הדרך לתקן את הטעות על ידי פנייה לערכאה גבוהה יותר, שתבחן בשנית את קביעת ביהמ"ש ותדון בצדקת הדין שהתקבל.

הליכים הניתנים לערעור:

ניתן להגיש ערעור עד 15 יום ממועד סיום ההליך וניתן לבקש את עיכוב ביצוע העונש עד להגשת הערעור. נשיא בית הדין הצבאי רשאי להאריך את תקופת הגשת הערעור. יש לציין כי יש הליכים אשר יש מועדים אחרים להגשת ערעור או ערר בגינם.

את הערעור יש להגיש למזכירות בית הדין הצבאי לערעורים.

ישנן מס' החלטות, או הליכים אשר ניתן בגינן להגיש ערעור: 

החלטה על מעצר, או במקרה של שחרור בתנאים (בצבא, לרוב, מדובר בשחרור ל"מעצר פתוח"), ניתן לערער על התנאים. יש גם הליכי ביניים אחרים ספורים שיש בגינם זכות ערעור (לדוגמה, בקשה לקבלת חומר חקירה)

הכרעה או גזר דין שאינם מקובלים, במידה ובית הדין מבטל כתב אישום, במידה ובית הדין מחליט לזכות נאשם לדין בטענת חוסר שפיות או אי-כשירות. ניתן לערער גם על כל הוראה הכלולה בגזר דין.

ניתן לערער על החלטת בית הדין בגין הטלה או הסרה של צו איסור פרסום, על החלטות אלו מועד הערעור הוא עד 7 ימים מיום מתן ההחלטה.

במידה ונראה שישנה טענה פרוצדורלית כגון פסלות שופט, או שישנה בעיה בניתוח הראיות ו/או טענות משפטיות, ניתן לערער גם על כך, כאשר ערעור על פסלות שופט יש להגיש מיד לאחר ההחלטה, ועל פסק הדין רק בסוך ההליך.

חשוב לשים לב לפני הגשת הערעור שמדובר בהליך מורכב וממושך שיכול לקחת זמן ומשאבים רבים מהמערער ולכן יש לבחון לעומק את פסק הדין הראשוני, לבדוק האם יש סיכוי סביר שהערעור יתקבל והחלטת בית הדין אכן תשתנה. ניתן ללמוד על סיכויי ההצלחה מהיכרות עם תקדימים וקביעות שהתקבלו בבית הדין הנ"ל בעניינים דומים ואחרים. אם סיכויי ההצלחה נמוכים לא בטוח שכדאי לנסות להגיש את הערעור.  

תהליך הגשת ערעור על פס"ד צבאי

סדר הערעור: 

את הערעור ניתן להגיש אך ורק בתום ההליכים המשפטיים, או בסיום הליך ביניים הניתן לערעור.

תחילה יציג המערער בפני ההרכב את טענותיו ואת הסיבה שבגינה מתבקשת התערבות בפסק הדין או החלטה של בית הדין המחוזי. לאחר מכן ישמעו את תגובת המשיב ובמידת הצורך תינתן למערער הזכות להגיב לטענות המשיב.   

בדרך כלל הערעורעוסק רק בעובדות ובראיות שהוצגו כבר בפני בית הדין אך במידת הצורך ובנסיבות מיוחדות ניתן להציג בערעור עובדות וראיות חדשות שלא הוצגו בערכאה הראשונה. 

הרכב שופטי הערעור:

הליך הערעור מתקיים בבית הדין לערעורים היושב בבסיס הקריה בתל אביב. בערעורים רגילים יישבו בהרכב 3 שופטים מתוכם לפחות 2 שופטים שהינם משפטאים שמונו להיות שופטי ערעור ע"י נשיא המדינה ובהמלצת ועדה מיוחדת לנושא. 

ישנם מקרים חריגים בהם ההרכב יכלול 5 שופטים או שופט אחד בהתאם לנסיבות הדיון ולדרישות בית הדין.

שופטי הערעור הינם שופטים מקצועיים אשר להם ראיה רחבה ומקיפה. תוצאות הערעור הינן כבדות משקל היות והן מהוות תקדימים מחייבים.

אחרי שהוגש ונדון הערעור, ובמידה והמערער אינו מקבל את החלטת בית הדין לערעורים ניתן בנסיבות מיוחדות לבקש לערער שנית לביהמ"ש העליון.    

חשוב לציין כי זכויות הערעור הנתנות לחיילים, שמורות גם לתביעה הצבאית עת לא מסכימה היא עם פסק הדין או החלטות ביניים הנתנות לערעור.

במידה ואתם זקוקים לייעוץ וליווי בהליך הגשת הערעור מוזמנים לפנות אלינו ואנו נעניק לכם את הכלים הדרושים על מנת להצליח ולנהל את ההליך בצורה הטובה ביותר.