סוגי עבירות צבאיות ועונשן

החוק המסדיר את מערכת השיפוט הצבאית הוא חוק השיפוט הצבאי (שמכונה חש"ץ) וכל חייל אשר משרת בצה"ל כפוף אליו ולסדרי הדין המפורטים בו . בחוק זה מנויות מס' רב של עבירות – חלקן ייחודיות לדין הצבאי, אך החיילים כפופים גם לחוקים הפליליים ה"רגילים". בבית הדין הצבאי עומדים לדין גם על עבירות צבאיות, וגם על עבירות פליליות "רגילות" מחוקים אחרים (חוק העונשין, פקודת הסמים, חוק הגנת הפרטיות, חוק המחשבים ועוד) גם בעבירות מהסוג השני ישנן התייחסויות וסעיפים שרלוונטיים רק לסיטואציות צבאיות.

בהתאם לכך שמדובר במערכת חוק צבאית ניתן לראות שהחש"ץ הוא ככלל קשוח ומחמיר יותר ממערכת החוק הרגילה הן מבחינת הדרישות, והן מבחינת הענישה על ביצוע עבירות. חשוב לזכור שמעבר לעונש על עבירות צבאיות ועל אף שמדובר במערכות שיפוט נפרדות, ביצוע עבירה פלילית בצבא גורר מרשם פלילי שעשוי להופיע במרשם האזרחי גם לאחר השחרור. (קראו על רישום פלילי מופחת)

חייל אשר חשוד בביצוע עבירה פלילית מתוך החוק השיפוט הצבאי מועמד לדין ולכן הוא זכאי לייצוג של עורך דין  אשר ינסה לשפר את מצבו במידת האפשר ויגן על האינטרסים שלו.  

כעת נציין מספר עבירות צבאיות משני הסוגים שהן השכיחות ביותר, ואת העונשים המקסימליים (שגם אם לא מסמלים את הענישה בפועל, אבל מסמלים את החומרה של העבירות כפי שמתייחס אליהן בית הדין הצבאי) כפי שמפורט בחש"ץ או  בחקיקה הפלילית אחרת –

עונש על עבירות צבאיות

פירוט סוגי עבירות צבאיות ועונשן

  • עבירות היעדר מן השירות – עבירות העריקה והנפקדות. העונש המקסימלי עליהן נע בין 3-10 שנות מאסר בהתאם לנסיבות ולמשך זמן ההיעדרות מן השירות.
  • שימוש או פגיעה ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא – העבירה מתייחסת גם לפגיעה ברכוש פיזי, וגם לשימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא, לדוגמה שימוש ברכב צבאי ועוד. העונש הקסימלי הקבוע בחוק נע בין 2-10 שנות מאסר בהתאם לנסיבות, לסוג הרכוש שנפגע ולאופי הפגיעה.  
  • עבירות בתחום הבטחון- קבוצת עבירות זו כוללת בתוכה מעשים של בגידה, פרסום מידע מסווג, מסירת מידע לאויבי המדינה, ריגול וכד'. עבירות אילו מסווגות כעבירות החמורות ביותר והן גם נדירות במיוחד. בשל כובד משקלן, העונש המירבי על עבירות מסוג זה קבוע כעונש מוות. אמנם לא נהוג לגזור עונש זה, אך מדובר בעבירות אשר גוררות עונשים חמורים מאוד
  • אלימות העונש על עבירה זו נע בין 1-5 שנים בהתאם לנסיבות, למושא האלימות ולאופייה. 
  • סמים – המדיניות הצה"לית בתחום זה היא מחמירה במיוחד ואין בה סבלנות כלל לשימוש, מסחר, גידול וכד', עבירות מסוג זה יגררו ענישה בהתאם להוראות החוק בפקודת הסמים המסוכנים. גם חייל שיסרב לבצע בדיקות לגילוי שימוש עלול להיות מואשם בביצוע עבירה, העונש הקבוע על סירוב הינו שנתיים מאסר. (קראו על בדיקת סמים בצבא)
  • שימוש בלתי חוקי בנשק – העונש נע בין 2-3 שנות מאסר בהתאם לנסיבות ולאופי השימוש. 

כפי שניתן לראות, בעבירות רבות ישנו מתחם ענישה רחב אשר מאפשר לבית הדין הצבאי לבחון כל מקרה ולקבוע עונש על עבירות צבאיות בהתאם לנסיבות העניין. כיוון שכך, במידה ואתם או קרוביכם חשודים בביצוע עבירה צבאית אנו ממליצים לכם לפנות אלינו במהירות האפשרית לייעוץ משפטי של עורך דין, אשר יש לו ניסיון ובקיאות בדיני מערכת המשפט הצבאית. עורך דין מנוסה בדין הצבאי מטעמנו ישמור עליכם לאורך כל התהליך, ינחה את צעדיכם בתבונה ובזהירות ויאפשר את השלמתו של הדיון בצורה הטובה ביותר.