רישום פלילי:

קודם כל נגדיר את משמעותו של רישום פלילי רגיל – אחרי הרשעה בביצוע עבירה, נפתח למורשע תיק פלילי בו מופיעים פרטי ההרשעה והעונש שהוטל בגינה. למרשם הפלילי יש מס' משמעויות, הוא עשוי לשלול אפשרויות העסקה, למנוע מעבר למדינות מסוימות או לשלול מתן רישיונות, המרשם חשוף לעיני גורמים שונים בהתאם לסוג העבירה ולזהותו של העבריין. ללא הרשעה, כעבור מס' שנים מיום ביצוע העבירה ייסגר התיק הפלילי ויימחק, משך הזמן הנ"ל תלוי גם הוא בנסיבות המקרה. קביעת כל המשתנים הללו נעשית עפ"י חוק המרשם הפלילי. 

סדרי הדין הצבאיים הנוגעים לרישום פלילי בצה"ל:

מערכת השיפוט הצה"לית היא עצמאית וייחודית ואינה כפופה לדין האזרחי. במערכת זו קבועים שני סוגי הליכים משפטיים – הדין המשמעתי והדין הפלילי. הדין המשמעתי הוא קל יחסית, נעשה במסגרת פיקודית ולא שיפוטית והוא אינו כפוף לסדרי הדין הרגילים. הדין הפלילי עוסק בכל אותן עבירות "רגילות" אשר מנויות בחוק השיפוט הצבאי ובחקיקה אזרחית, הן משמעותיות יותר, ולרוב יש להן מקבילות גם בדין האזרחי (גניבה, אלימות וכד'). הליך זה מתנהל בבית הדין הצבאי, הצדדים בו זכאים לייצוג של עורך דין והמבצע עלול להיות חשוף לרישום פלילי צבאי בגין העבירה שביצע. חשוב לדעת שאין הבדל בין המרשם הפלילי הצבאי לזה האזרחי, שניהם נרשמים במשטרה וההשלכות שלהם זהות. הרישום "יכתים" את שמו של המורשע למשך שנים ארוכות בלי קשר לסטטוס של החייל או לשחרורו מצה"ל.

רישום פלילי צבאי

רישום פלילי מופחת:

שינוי חקיקה שנעשה בשנים האחרונות קבע שישנן עבירות צבאיות אשר בגינן ניתן להטיל רישום פלילי מופחת. המשמעות של מרשם מופחת היא שהוא חשוף רק למספר גורמים מצומצם, הוא נחשב כמרשם שהתיישן והוא עתיד להימחק כעבור פרק זמן קצר יחסית (5 שנים מיום מתן פסק הדין).

החוק מגדיר מתי ניתן להסתפק במרשם מופחת – באופן כללי אפשרות זו נתונה רק ביחס לעבירות מסוג עוון, שהן עבירות קלות יחסית –  כאלו שהעונש המירבי עליהן הוא 3 שנות מאסר. בנוסף, ההקלה תינתן רק במידה ואין לנאשם הרשעה קודמת בבית דין צבאי. השוני בין שני סוגי המרשמים הוא משמעותי ובמקרה של העמדה לדין כדאי מאוד להצליח להביא את את סיום התיק ברישום מופחת, היות וכפי שהראנו, הנזק של רישום פלילי צבאי רגיל הוא חמור וכבד משקל. לשם כך יש לפעול בזהירות ובתבונה לאורך כל ההליך. 

כדי להבטיח את הצלחת ההליך המשפטי ולהימנע ככל האפשר מנזקים חמורים בטווח הארוך ובחייו האזרחיים של החייל, מומלץ כבר בשלבים הראשונים של הליך החקירה להיוועץ בעורך דין צבאי. דווקא בתיקים מסוג זה חשובה הבקיאות בסדרי הדין הייחודיים, בצורת ההתנהלות של מערכת המשפט הצבאית ובסעיפי החוק הרלוונטיים.

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי מסוג זה אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, ואנו נעניק לכם את הייעוץ המשפטי המקצועי, המיומן והמתאים ביותר עבורכם. יחד נפעל לניקוי שמו של הנאשם ונפעל להפחתת הנזקים ולהשלמת ההליך בצורה הטובה ביותר.