עורך דין צבאי פטור משירות:

חוק שירות הבטחון קובע שעל כל נער או נערה מעל גיל 18, אזרח או תושב קבע, מוטלת חובה להתגייס לשירות בצה"ל. ישנם מקרים ספציפיים שונים אשר בהם מוענקים לאזרחים פטורים משירות. בחלק מן המקרים, עומדת לפטורים משירות זכות לבקש להתנדב. עורך דין צבאי פטור משירות יכול לסייע משמעותית בהליך קבלת הפטור.

עורך דין צבאי פטור משירות

נמנה כעת מס' נסיבות בגינן המועמדים זכאים לפטור משירות:

פטור על רקע מצב משפחתי:

אישה שנכנסה להריון זכאית לפטור משירות בצבא, גם אישה נשואה לא חייבת להתגייס.

פטור על רקע רפואי:

במהלך המיונים לצה"ל נקבע הפרופיל הפיזי של החייל, זאת בהתאם לבדיקות שונות שבוחנות את המצב הגופני והנפשי של המועמד. מועמדים בעלי פרופיל 21 נחשבים לבלתי כשירים לשירות ולכן הם זכאים לפטור. במידה וירצו להתנדב, עליהם להגיש בקשה מיוחדת, בקשתם תיבחן ובמידה והיא תאושר הפרופיל יעלה ל-25 והם יגויסו למערכי ההתנדבות הצבאיים. 

פטור על רקע דתי:

פטור המוענק לבנות דתיות או לבנות שמגיעות ממשפחות בעלות הווי דתי. הפטור ניתן כיוון ששירות צבאי עלול לפגוע באמונת המשפחה. כדי לקבל פטור מסוג זה יש להגיש הצהרה, במועדים הקבועים בחוק.

פטור מטעמי מצפון:

פטור נדיר יחסית, ניתן כאשר מצליחים להוכיח שהאופי של השירות הצבאי מנוגד למצפונו המועמד. את הבקשה לפטור מסוג זה יש להגיש עד 90 יום טרם מועד הגיוס והוא יינתן רק אם הוגשה בקשה מפורטת ומנומקת ובתנאי שהמועמד עבר 2 ראיונות שבהם הוכיח שבקשתו כנה וראויה, ואז יש לכבדה. חשוב להדגיש כי מבחינים בין טעמים פוליטיים לטעמי מצפון.

פטור מגזרי:

על בני מיעוטים לא חל החוק, במידה ובן מיעוטים מעוניין לשרת בצה"ל הוא רשאי להגיש בקשה להתנדבות.

פטור הניתן לעולים חדשים:

פטור זה ניתן לעולים חדשים כתלות בגיל ההגעה (גם בתלוח במצבם המשפחתי ונהלי לשכת הגיוס בכל עת. חשוב לציין כי הגיל הקובע הוא הרבה פעמים גיל ההגעה ולא גיל העליה) עד גיל 27 הם רשאים להגיש בקשה להתנדבות לשירות מקוצר של 18 חודשים. עולים חדשים שהם הורים לילד פטורים בכל מקרה.   

ישנם עוד פטורים אפשריים שניתנים למועמדים או לחיילים משרתים שמעוניינים להפסיק את השירות מכל מיני סיבות (עבר פלילי, רקע סוציו-אקונומי, קשיי הסתגלות, קשיים חברתיים וכד').

כדי להשיג את הפטור הרלוונטי עבורכם בצורה חלקה, בלי להסתבך עם תיקים פליליים של השתמטות וסירוב גיוס יש לבצע את הליך הבקשה בצורה מסודרת, להציג את כל האסמכתאות והטפסים הנדרשים ולזכור לבצע את ההליכים מוקדם מספיק בטרם מועד השירות. רק לאחר קבלת האישור, הפטור יתממש והצבא לא יוכל לדרוש מכם דבר. מומלץ לקבל סיוע של עורך דין פטור משירות צבאי להליך יעיל ומהיר.

חשוב להדגיש כי הנסיבות לפטור הן דינמיות והן משתנות מעת לעת, לפי מדיניות רשויות הגיוס.

בכדי להשלים את ההליך בצורה חלקה ומאורגנת, בלי תאונות וסיבוכים מומלץ להיעזר בעו"ד צבאי אשר בקיא בסדרי הדין, בסעיפי החוק ובהליך הבירוקרטי הדרוש להשלמת הבקשה. 

במידה ואתם זכאים לאחד מן הפטורים המפורטים ואתם מעוניינים להבטיח את השלמת השגתו בזמן לעיל או שאתם מעוניינים במידע אודותיהם, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ועורך דין פטור משירות צבאי מטעמנו להנגיש עבורכם את הדברים ולהעניק לכם את הליווי הדרוש עד להשגת הפטור המיוחל.