במאמר הקודם דנו במדיניות העמדה לדין של התביעה הצבאית בכל הנוגע לעבירות סמים "קלות" כגון: העמדה לדין בגין החזקת "פירורי סם" (כזכור – כמות שאינה עולה גרם 1), העמדה לדין בגין החזקת כלי המשמש לצריכת סמים וניסיון לשימוש בסם/החזקתו. בחלק ב' של נושא מדיניות העמדה לדין בגין עבירות סמים נדון בעבירות סמים קשות בצבא, כגון: אספקת סמים, סחר וגידול והפצת חומרים מסוכנים. 

מדיניות העמדה לדין בגין עבירות סמים קשות בצבא – עבירות סחר, הספקה ותיווך בסם מסוכן

הכלל הוא, שאם ישנן ראיות לכאורה שחייל ביצע עבירות של הספקת, מסחר או תיווך בסם מסוכן, יוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירת פשע (מאסר של 3 שנים ומעלה). עם זאת, לעיתים התביעה תייחס לחייל עבירת עוון (מאסר בין שלושה חודשים ועד 3 שנים).

מתי תתבצע הבחנה שכזו? התביעה הצבאית מבחינה בין חיילים שמפיצים את הסם בהיקף משמעותי, שדומה לעיסוק לבין חיילים-נאשמים אחרים שאמנם מואשמים באותו הסעיף אך נסיבות העניין שונות בהחלט. 

כשהתביעה מתלבטת אם להגיש כתב אישום בגין עבירת פשע או עוון היא שוקלת את השיקולים הבאים:

  1. מידת האקטיביות של החייל – אם החייל נוקט פעולות משמעותיות כדי שעסקת הסמים תתקיים, יראו את מעשיו בחומרה רבה יותר.
  2. תמורה – אם החייל קיבל תמורה בעבור הספקת הסם, ככלל הוא יואשם בעבירת פשע.
  3. תדירות המעשים והיקפם – אם החייל מספק סמים באופן תדיר וקבוע סביר שהתביעה תגיש כתב אישום בגין עבירת פשע, זאת בניגוד למקרה בודד בו חייל מספק סם לאחר.
  4. טיב הקשר בין החייל לבין "הספק": אם חייל א' מעביר לחברו ב' סם כחלק מאקט חברי, סביר שהתביעה תגיש כתב אישום בגין עבירת עוון. מנגד, אם חייל א' קשור לספק סמים וכל הקשר ביניהם מבוסס על מכירת הסמים, יוגש כנגד החייל כתב אישום בגין עבירת פשע. כך גם במקרה של "אספקה סוציאלית", כלומר חייל שמביא סם מסוכן ומשתמש בו ביחד עם חברו, שברור שנועד לשימוש משותף.
  5. כמות הסם והסוג שלו – אם הנאשם סיפק סם בכמות גבוה מהכמות המוגדרת בחוק כ-"צריכה עצמית", במסגרת עסקה אחת (נניח מכירה של 16 גרם קנאביס בעוד הכמות לצריכה עצמית המוגדרת בחוק היא 15), אז התביעה ככל הנראה תגיש נגדו כתב אישום בגין עבירת פשע.
  6. קיומו של עבר פלילי דומה – אם לחייל יש עבר פלילי בגין עבירות סמים בצבא, התביעה תגיש כנגדו כתב אישום בגין עבירת פשע. 

אין מדובר ברשימה סגורה של שיקולים, התביעה רשאית לפעול בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה. מנגד כאן גם המקום של סנגור מוכשר ויצירתי לשכנע את התביעה להמיר את הסעיף לסעיף חמור פחות!

העמדה לדין בגין עבירות סמים קשות בצבא – עבירת גידול סם מסוכן

ככלל, כשיש ראיות שחייל מגדל סמים, יוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירת פשע. עם זאת, גם כאן, לתביעה יש שיקול דעת בנושא והיא יכולה להגיש כתב אישום בגין עבירת עוון, ולסווג את העבירה כהחזקת סם מסוכן לצריכה עצמית. מוקד ההבחנה כאן די דומה למוקד ההבחנה בעבירה הקודמת: מבחינים בין חייל שמגדל את הסם לשימושו העצמי לבין חייל שמגדל את הסם במטרה למכור אותו הלאה.

אם לתביעה לא ברור מה הייתה מטרת הגידול של החייל, עליה לשקול את השיקולים הבאים:

  1. מספר השתילים שגודלו והמשקל שלהם: ככל שיש יותר שתילים ו/או משקלם רב יותר, תיוחס לחייל עבירת פשע.
  2. היקף האמצעים שימשו לגידול ומידת התחכום: ככל שהחייל השקיע יותר מאמץ ותחכום והשתמש בתכשירים שונים כדי לגדל את הסם, הנטייה של התביעה תהיה להגיש כתב אישום בגין עבירת פשע.
  3. עבר פלילי רלוונטי.

המרת סעיף העבירה יחד עם עונש מקל, יכולה להביא לעיתים למצב בו חייל לא יוכתם ברישום פלילי מלא ולכן לסעיף חשיבות מכרעת!

סיכום מדיניות העמדה לדין בצה"ל בגין עבירות סמים

בכך, סיימנו את סקירת מדיניות העמדה לדין של צה"ל בכל הנוגע לעבירות סמים. כפי שניתן להבין, צה"ל רואה בחומרה רבה ביצוע של עבירות סמים, אך באותה הנשימה מוכן להקל בעונש בנסיבות המתאימות. כדי שתוכלו להתמודד כראוי עם גוף כמו התביעה הצבאית, מומלץ לפנות לעורך דין שמכיר את מטרותיה של התביעה הצבאית ואת דרך הפעולה שלה.

בתיקי סמים קשים בצבא, כל האופציות על השולחן, ולעיתים בתיק שמתחיל כתיק חמור ניתן להסכים על המרת סעיף האישום, עונש על סמים בצבא שלא גורר רישום פלילי מלא, אלא רישום פלילי מופחת בלבד, ואף להביא לסגירת התיק או להסדר מותנה חלף כתב האישום.

נבהיר, התביעה הצבאית לא תמהר להקל את כתבי האישום ולכן אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו כדי שנעניק לכם את הסיוע המשפטי המקצועי והמתאים ביותר עבור כל אחד ואחת מכם ומכן. ביחד, נוכל לסיים את ההליך בצורה הטובה ביותר!