כידוע, צריכת סמים מהווה עבירה פלילית הן באזרחות והן בצבא, על כן חל איסור על כל חייל לעשות כל שימוש ב"סמים מסוכנים" המנויים בפקודת הסמים המסוכנים בזמן שירותו הצבאי, גם כשהוא לא בתפקיד. חייל אשר יתגלה שעשה שימוש בסם מסוכן מסתכן בענישה פלילית היכולה לכלול גם מאסר.
בדיקת סמים בצבא מקובלת לזיהוי צריכת סם היא בדיקת שתן – בדיקת דגימת שתן שנותן הנבדק המאפשר לבדוק אם החייל השתמש בסם מסוכן.

האם ניתן לחייב חייל לעשות בדיקה לשימוש בסם?

קיימים שני מצבים:

הראשון, בכדי לצוות על חייל לתת בדיקת שתן חייב שיינתן צו מקצין שיפוט בכיר (קש"ב), קצין בדרגת רב סרן, בעניין, וזה יינתן במידה וקיים יסוד סביר לחשוד כי החייל עשה שימוש בסם. במקרה שניתן צו בעקבות חשד סביר כי החייל עשה שימוש בסם, סירוב לבדיקה מהווה עבירה נפרדת של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים (ס'127א לחוק השיפוט הצבאי) ודינה מאסר עד שנתיים. גם הסכמה מילולית לביצוע הבדיקה אבל סירוב בפועל (אמירות כמו "לא יוצא לי שתן", לא לתת שתן גם אחרי שתיה מרובה וכו'), יכולים להוות סירוב לביצוע הבדיקה, ע"י התנהגות.
בתנאים מקלים מסוימים כאשר מדובר בחייל סדיר עם עבר נקי ללא חשדות נוספים כנגדו וכו', ייתכן ולא יוגש כתב אישום לעניין הסירוב לבדיקה אלא יועמד החייל לדין משמעתי ביחידתו.
במקרה של סירוב לצו עם חשד סביר, הסירוב מהווה התנהגות מפלילה עם משמעות ראייתית לעניין השימוש בסם ויכול לשמש כנגדך כדי לחזק ראיות אחרות לעבירות נוספות.
המצב השני הוא כאשר לא ניתן צו, או ניתן צו קש"ב לבדיקה לשם גילוי שימוש בסם אך מתברר שזה נעשה ללא חשד סביר כי החייל אכן עשה שימוש בסם. במקרה כזה או במקרה שכלל לא הוצא צו, לחייל עומדת זכות לסרב לבדיקה ללא כל סנקציה, והסכמה לבדיקה חייבת להיעשות בכתב. במקרה כזה הסירוב גם לא מהווה ראיה קבילה בבית המשפט לעניין עבירת השימוש בסם, משמע לא ישמש כנגדך.
הבעיה היא שסבירות הצו נבחנת רק אחרי מעשה, וקשה להוכיח שלא היה חשד מספיק להוצאת צו.
עם זאת, בדיקת שתן חיובית להימצאות סם יכולה להוות ראיה לכך שחייל השתמש בסם אלא אם יוכיח אחרת, או ישכנע כי לא כך הוא בעדותו.
אז אמרנו שאם יש חשד סביר הסירוב לבדיקה זו עבירה, ואם אין חשד סביר, מותר לסרב בלי סנקציה. מה עולה לכדי חשד סביר?
חשד סביר יכול להתבסס על מידע גלוי: הפללה ע"י אחר במסגרת חקירה בעבירות סמים בצבא, תפיסת חומר הנחזה כסם מסוכן או כלים לצורך שימוש בסם בחזקתו של החייל, או על מידע מודיעיני נגד החייל.