הקדמה

במאמר קודם פרסנו את סוגי העבירות הצבאיות ועונשן הצפוי בגינן. אחת מקבוצת העבירות שצוינה הייתה קבוצת העבירות בתחום הביטחון, קבוצה הכוללת מעשי בגידה, מסירת מידע לאויבי המדינה וכו'. נדבך נוסף של עבירות הביטחון הן עבירות ביטחון מידע, עליהן נדון במאמר זה. 

ככלל, חיילי צה"ל נחשפים למידע מסווג רב, לעיתים כעניין של שגרה כחלק מתפקידם הצבאי. הסיכון הגדול ביותר לדליפת מידע הינו בדרך כלל הגורם האנושי אשר מתפעל אותו. עבירות ביטחון מידע בצבא יכולות להיות גם איבוד המחשב או העלאת מידע מסווג לרשת אינטרנט שאינה הרשת הצבאית המוכרת. בצה"ל קיים חשש מדליפות מידע שכאלו נוכח חשיבותן המעשית לעבודת הצבא ויכולתו למלא תפקידו כראוי, בשל כך התביעה הצבאית יכולה להיות מאוד נוקשה עם חייל אשר מפר את ההנחיות, כשההחלטה היא שלא מדובר בענין משמעתי. במאמר זה נרצה לחשוף בפניכם את משמעות העבירה ואת אופן הטיפול הצפוי ע"י התביעה. 

עבירות ביטחון מידע

על מי חלה החובה ומה צפוי למי שמפר אותה?

כמו שאולי ניחשתם, הפקודה מחייבת כל חייל צה"ל לשמור על מידע מסווג אליו הוא נחשף, כשחובה זו חלה גם על אנשי מילואים שאינם בשירות, עוד סממן לכך שהצבא מתייחסת לעבירות ביטחון מידע בחשיבות רבה. 

סדר הפעולות של הצבא במקרים של הפרה הינו ביצוע הערכת נזק ראשונית כשבמקרה בו פוטנציאל הנזק הוערך ע"י הצבא כחמור, הסוגייה תעבור לפרקליט צבאי אשר ישקול את השיקולים הבאים בהגיעו להחלטה על אופן הטיפול:

 • פוטנציאל הנזק – שכזכור, מתוקף היותו נבחן ע"י פרקליט הינו כבר חמור לפחות.
 • מדינת הרשלנות שהתקיימה בהתנהלות השמירה על המידע
 • מה הייתה מידת החריגה של החייל מההוראות המחייבות?
 • מה הסיווג הביטחוני של המידע?
 • כיצד התנהג החייל האחראי על אובן המידע לפני שאבד המידע
 • כיצד התנהג החייל לאחר שאבד המידע
 • היכן היה המידע בעת האובדן?
 • מודעות לסכנת האובדן
 • האם המידע הוצא מהיחידה ללא אישור?
 • האם המידע אבד ואין דרך להחזירו?
 • האם יש לחייל עבר של אובדן מידע (קרי, עבירות ביטחון מידע?)

מדיניות ההעמדה לדין של התביעה

אם כך, ברור לנו כעת כי מדובר בעבירה חמורה, אשר נבחנים בה שיקולים ורבדים רבים אשר יכולים להשפיע על העונש הצפוי לכם, הקצינים או החיילים. הנטייה להגיש כתב אישום תלויה בשיקולים שצוינו למעלה (קרי כלל שהרשלנות חמורה יותר – יותר סביר שיוגש כתב אישום). כמו-כן יש חשיבות למקום האובדן של המידע, כלומר יש הבדל אם המידע אבד בתוך הבסיס או מחוצה לו. 

מובן לכל שמדובר בהליך מאוד רגיש אשר התביעה לוקחת ברצינות רבה, ולכן כדי לייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר, ובצורה כזו שתוכל לאזן בין ייצוגכם לבין שמירה על ביטחון המדינה, אנחנו ממליצים בחום לפנות לעורך דין המומחה בעבודה מול הצבא, גם במקרים של חשד או כתב אישום בגין עבירות של ביטחון מידע. אנחנו כאן בשבילכם!