במאמר זה נדון בוועדה להעברת כלואים, המוכרת גם כוועדה 210. במאמר זה נרצה להכיר לכם את עבודת הוועדה, את מקור סמכותה וכמובן, כיצד נוכל לעזור לכם מולה.

מה זה? מה מטרת הוועדה?

הוועדה, אשר כמה מכוח סעיפים 508 (1) / 508 (4) לחוק השיפוט הצבאי, נועדה לדון בבקשות להעביר כלואים מבית כלא צבאי לבית סוהר אזרחי והפוך. 

הוועדה מורכבת מארבעה חברים כדלקמן: נשיא או סגן נשיא של בית דין צבאי בערכאה ראשונה (ולא בית דין צבאי לערעורים); רופא בדרגת סא"ל ומעלה; קצין מחיל החינוך בדרגת סא"ל ומעלה; קצין באכ"א בדרגת סא"ל ומעלה.

מה הם התנאים להבאת כלוא בפני הוועדה?

כדי שכלוא המוחזק בבית מאסר (בסיס כליאה) צבאי קיים צורך שלפחות תנאי אחד מהבאים יתקיים:

  • אסיר נידון לתקופת מאסר בפועל של שנה לפחות ובתנאי שגזר הדין חלוט (כלומר שאין לערער עליו יותר).
  • אסיר לפי בקשתו ובתנאי שגזר הדין חלוט.
  • עציר או אסיר שלא עומדים בתנאים הנ"ל שמבקשים זאת, ובתנאי שהחלטת המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים מאשרת זאת.
  • במקרה בו קמצ"ר או סגנו סבורים כי המשמעת והסדר הטוב בבית הסוהר הצבאי מחייבים להעביר את הכלוא לבית סוהר אזרחי. במקרה כזה עליהם לשקולים בין היתר את השיקולים הבאים: מהות העבירה ונסיבותיה (אזרחיות או צבאיות?), תקופת המאסר, עבר פלילי, התנהגות הכלוא בבסיס הכליאה, רצונו, חשש לשלומו או לביטחונו, אפשרות שיקומו בצבא, מעמדו הצבאי ומצבו הרפואי והאם הוא במהלך טיפול.

מה סמכויות ההחלטה של הוועדה?

הוועדה מוסמכת להעביר כלוא מבסיס כליאה צבאי לבית כלא אזרחי והפוך, לקבוע את התנאים להעברת הכלוא. הוועדה מחויבת לעיין בחוות דעת הקב"ן לפני שהיא מקבלת החלטה בעניינו של כלוא, אך היא כן יכולה לקבל החלטה גם בלי חוות דעתו אך עליה לנמק מדוע פעלה כך. בנוסף, הוועדה רשאית להתחשב בעניין הכלוא באותם השיקולים כפי שציינו קודם לגבי חובתו של הקמצ"ר.

הוועדה לא פועלת לפי סדרי דין מסודרים והיא יכולה לקבוע לעצמה את סדרי הדין אך כמובן עליה לתת הזדמנות ראויה לכל הצדדים להביא את טענותיהם. החלטות בוועדה מתקבלות ברוב קולות ובמקרה של שוויון יכריע הקול של יו"ר הוועדה.

וועדה 210 – הוועדה להעברת כלואים

אז למה צריך אותנו?

החלטת הוועדה הזו יכולה להיות מאוד משמעותית ולהשפיע באופן דרמטי על המשך ריצוי המאסר שלכם. אופי פעילות הוועדה דומה מאוד לאופי של בית דין.

במשרדנו אנו בעלי ניסיון רב שנים בהתמודדות מול הגורמים השיפוטיים השונים בצה"ל ואנו יכולים להגיד בגאווה שלמה כי יש לנו היכרות עמוקה עם המערכת הצבאית ועם השיקולים השונים המשפיעים על החלטות הוועדות.

כלוא אשר לא מקבל ייצוג משפטי איכותי, סביר מאוד שימצא אותו מתמודד מול החלטה שלא מטיבה עם האינטרסים שלו, וכאן בדיוק אנחנו נכנסים, כדי לתת לכם את הייעוץ, הכוונה והייצוג האידיאלי במקרה שלכם. פנו אלינו, ונעבור זאת יחד!