בריחה של חייל ממאסר/מחבוש/מעצר/ריתוק – כל מה שכדאי לדעת בנושא!

צה"ל כארגון היררכי שם דגש רב על המשמעת והסדר בצה"ל. נוכח תפיסת המשמעת כערך עליון בצה"ל קל להבין מדוע התביעה הצבאית שמה דגש רב ורואה בחומרה רבה ביצוע עבירות אשר ביסודן עומד אלמנט הבריחה.

במאמר זה אנו נדון בעבירות הבריחה השונות שחיילים יכולים לבצע, נפרוס את מדיניות ההעמדה לדין של התביעה בגין עבירות אלו ונבהיר מהי החשיבות שבהיוועצות עם עורך דין מומחה כשאתם עומדים בפני כתבי אישום הדנים בעבירות אלו.

בריחה של חייל ממאסר/מחבוש/מעצר/ריתוק

מהן העבירות השונות?

העבירות אשר התביעה יכול להעמיד אתכם בגינן לדין וביסודן עומד אלמנט בריחה הינן העבירות הבאות:

 • בריחה ממשמורת (ס'121 לחוק השיפוט הצבאי) יכולה להיות רלוונטית במקרים שונים כגון:
  • בריחת חייל המוחזק בחדר משמר/מתקן מעצר או בית סוהר/ או כשהחייל מוחזק בדרך לאחד מאלה.
  • חייל שלא חוזר מחופשה שהוא קיבל במהלך מעצר או תוך כדי שהוא מרצה עונש מאסר.
  • בריחה ממעצר או עיכוב
  • בריחה ממשמורת שהוטלה בהחלטה שיפוטית.
 • בריחה לפי סעיף 257(1) לחוק העונשים בתנאי שהמעצר הוטל בגין חשד לעבירה שהינה פשע (עבירה שדינה הינו מעל שלוש שנים מאסר).
 • הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287(א) כל עוד לא מדובר באיחור קל שהתבצע לא בזדון:
  • בריחה ממעצר פתוח או הפרת תנאיו
  • אי התייצבות במועד לנשיאה בעונש מאסר (אין חשיבות אם מדובר במאסר בפועל או מאסר שירוצה בעבודות צבאיות).
 • אי-התייצבות במועד לחקירה לפי סעיף 109(א)(1) לחש"ץ

בנוסף חייל אשר ברח ממחבוש לאחר שהוטל עליו עונש זה בהחלטת קצין שיפוט  יעמוד בפני כתב אישום אשר מאשים אותו בעבירת בריחה ממשמורת הן כשמדובר בהעמדה לדין בבית דין צבאי והן כאשר מדובר בדין משמעתי.

במקרים בהם העונש הוא ריתוק והחייל ברח מהעונש, כשהוא יעמוד לדין בבית דין צבאי, הבריחה תהווה נסיבה שמחזקת את טיעון "החומרה", כלומר בריחה כזו מציגה את מעשיכם באור שלילי יותר. במקרה בו אתם עומדים לדין משמעתי בגין הבריחה, תצטרכו לעמוד לדין בגין עבירה של אי-קיום פקודה.

אם מקרה הבריחה בוצע לאחר שבית דין או קצין מהמשטרה הצבאית החוקרת קבע שעליכם להיות במעצר פתוח, אזי במשפט בגין הבריחה תצטרכו לעמוד בפני הגשת כתב אישום הכולל בתוכו גם הפרת הוראה חוקית או במקרה "הקל" יותר עבירה של אי-קיום פקודה לפי סעיף 123 לחש"ץ.

מהי מדיניות המעצר?

בגלל החשש שהחייל הנאשם ינסה להימלט שוב, התביעה תעתור למעצר סגור במקרים בהם העבירה המיוחסת לחייל הינה בריחה ממשמורת, בריחה, סיוע לבריחה או במקרה של הפרת הוראה חוקית. לחלופין, מעצר סגור יכול להתרחש גם כאשר החייל נמלט ממעצר ממשי או פתוח, אם הוא עשה זאת במקרה אחר.

בריחה ממעצר, משמורת, מחבוש או ריתוק יכולה הרבה פעמים להחמיר את הבעיה – ולא לפתור אותה.

בריחה מכל הליך שהוא, כפי שציינו במאמר זה יכול לפגוע בכם משמעותית, הן מבחינת הנראות והן מבחינת השפעת הבריחה על כתב האישום ובהתאמה על עתידכם.

חשוב להיוועץ בעורך דין צבאי מומחה בכל הליך פלילי בפניו אתם עומדים. בריחה יכולה להזיק הרבה יותר מאשר היוועצות בעורך דין שיוכל לייצג את האינטרסים שלכם כראוי.

חיילים אשר בוחרים לברוח לעיתים קרובות אינן יודעים כלל וכלל מה המשמעות האופרטיבית של בריחה כזו, אנחנו כאן כדי ליידע אתכם ולעזור לכם להתמודד מול צה"ל בצורה הטובה ביותר, אל תהססו לפנות אלינו!