טיפול משפטי בעבירות שאינן צבאיות (אזרחיות) של אנשי צבא

לא רבים יודעים, אך חוק השיפוט הצבאי אליו כפופים כל חיילי צה"ל, מציין כי קיימת סמכות שיפוט מקבילה בעניינים של אנשי צבא המבצעים עבירות שאינן צבאיות.

במאמר זה נדון בטיפול המשפטי (קרי הגשת כתב אישום או דיון משמעתי וכו'), בעבירות אשר ביצע חייל בנסיבות אזרחיות ולא צבאיות.

ראשית, סמכות שיפוט מקבילה זה מונח אשר מתייחס למצב בו ישנן כמה בתי דין אשר עקרונית יכולים לשפוט נאשם, בהקשר שלנו הכוונה היא לבית הדין הצבאי ולמערכת המשפט האזרחית. ליועץ המשפטי לממשלה ישנה סמכות להורות על העברת דיון בכתב אישום כנגד חייל שכבר הוגש בבית דין צבאי לבית משפט רגיל אם הנסיבות מראות כי העבירה לא בוצעה במסגרת השירות בצבא או עקב שייכות של הנאשם לצבא.

במילים אחרות השאלה הנשאלת במקרים האלו היא מה הזיקה של העבירה לשירות הצבאי (החריג כאן הוא כזה שדנו בו רבות, עבירות הסמים, בעבירות כאלו השיפוט תמיד יהיה במערכת הצבאית).

טיפול משפטי בעבירות שאינן צבאיות (אזרחיות)

שלב החקירה

לפני שאנחנו יכולים לדבר על כתב אישום ודיון בבית משפט, צריך לשאול, למי הסמכות לחקור אתכם, החיילים? הפקודה המשטרתית קובעת שבכל מקרה של מעצר, עיכוב, חיפוש, חקירה וכמובן העמדה לדין של חייל, המשטרה מחויבת לעדכן את המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח).

ההוראה קובעת שכל עבירות הסמים, עבירות כלפי רכוש צה"לי, עבירות בנשק צבאי, אי שמירת רכוש צבאי, אלימות או איום באלימות כלפי איש צבא אחר (בתנאי שהרקע קשור לצבא), יועברו לטיפול מצ"ח באופן מידי, ולא המשטרה האזרחית תעסוק במקרים אלו.

הפרקליטות הצבאית מחזיקה בסמכות להכריע (בכפוף לחוק) האם תיק מסוים יטופל במסגרת אזרחית או במסגרת הצבאית. הפרקליט הרלוונטי יצטרך לשקול את הזיקה שבין העבירה לשירות הצבאי, קרי ככל שהזיקה בין העבירה לשירות גבוה יותר אזי התיק צריך להיות מטופל במערכת הצבאית.

נבהיר, עבירות שבוצעו בנסיבות אזרחיות לא יטופלו במסגרת האזרחית, זאת אלא אם התרחש אחד או יותר מהבאים:

  • ישנו חשד שאיש צבא שמעורב באירוע עבר עבירה במסגרת הצבא.
  • איש הצבא המעורב באירוע נהרג במסגרתו.


מה קורה אם מבצע העבירה הינו חייל שנעדר משירות?

חוק שירות הביטחון קובע שגם חיילים אשר נעדרים משירות, לא יכולים להתחמק מתחולת חוק השיפוט הצבאי, כלומר במילים אחרות, כל האמור לעיל חל גם על חיילים הנעדרים משירות.

המשמעות של זה היא שאם ביצעתם עבירה במסגרת אזרחית, ואתם כרגע בסטטוס של נעדרים משירות, קיימת אפשרות בה תעמדו לדין בפני בית דין צבאי.

אפשרות זו אולי נשמעת סבירה מאוד נוכח העובדה שאתם מבצעים עבירה מתוקף היותכם נעדרים משירות וסביר שהתביעה תרצה למצות איתכם הדין לגבי כל העבירות שביצעתם, אך בפועל לא כך הדבר.

מדיניות הפרקליטות הצבאית הינה כי עבירות המבוצעות ע"י חיילים הנעדרים משירות במהלך תקופת ההיעדרות, לא יטופלו משפטית במסגרת הצבאית כל עוד הנסיבות מעידות על זיקה יחסית נמוכה למערכת הצבאית ואז מי שימשיך בטיפול הם המשטרה.

לכלל זה ישנם חריגים בעבירות מסוימות כגון עבירות סמים, עבירות עם נשק צבאי או כמובן עבירות שיש להן זיקה צבאית (נניח אלימות כלפי שוטרים צבאיים).

חיילים רבים לא יודעים כי ישנו מסלול כזה, של טיפול משפטי במסגרת האזרחית. אנחנו כאן כדי לעזור לכם ולתת לכם ייעוץ משפטי בכל סוגיה פלילית או צבאית שכזו.

כשמדובר במאבק משפטי מול מערכות המדינה, ידע שווה כוח ועל אף שאנו מנסים לספק לכם בבלוג זה מידע רב ככל האפשר, אין באפשרותנו לספק לכם את כל הידע המשפטי הרלוונטי, לשם כך עליכם להיוועץ בעורך דין צבאי מומחה שבקיא ברזי המקצוע ויודע כיצד להתנהל מול הצבא.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בהקדם כדי שנוכל לעזור לכם ולייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר!