וועדה לעיון בעונש – מה שצריך לדעת על הוועדה

במאמר זה נדבר בוועדה שלא הרבה מכירים, הוועדה לעיון בעונש. וועדה זו יכולה להשפיע משמעותית על אורך המאסר בפניו חייל אשר הורשע בדינו יכול לעמוד.

נסביר במאמר זה את עבודת הוועדה, ואת מהותה, כולל סמכויותיה. אנו חושבים שמדובר בוועדה שחשוב מאוד להכיר בהקשר עבודתנו. בואו נצלול פנימה.

וועדה לעיון בעונש

מה זה בכלל וועדה לעיון בעונש?

חוק השיפוט הצבאי מאפשר הקמת ועדה שמטרתה לעיין בעונש שנגזר על נאשם. הוועדה מורכבת משופט צבאי, אדם בעל ניסיון בתחום הטיפול באסיר וקצין בדרגת סא"ל ומעלה.

הוועדה רשאית לעיין בכל עונש מאסר שהוטל על חייל ולהקל אותו או להחליף אותו (כולו או חלקו) בעונש על תנאי. כאשר הועדה דנה בעונשים ארוכים משנה. בנוסף היא רשאית לעשות זאת שוב לגבי עונש שהומתק כבר בתנאי שלא תחליף יותר ממחצית העונש.

הוועדה מזכירה מאוד את הוועדה האזרחית המוכרת כ"וועדת שליש" אשר מקנה לוועדה את הסמכות להורות על קיצור של שליש מפרק זמן המאסר של האסיר. בצבא הוועדה הזו מוכרת כ"וועדת חצי" משום שהוועדה רשאית להפחית עד מחצית מהעונש.

הוועדה רואה בחשיבות רבה את הצורך ביצירת חיץ בין ההליכים בפני בית דין הצבאי לבין ההליכים בפני הוועדה לכן התובע הצבאי אשר ייצג את הפרקליטות בוועדה לא יוכל להיות אותו תובע אשר טיפל בתיק לפני כן, ולמעשה מי שמייצג את התביעה הוא נציג פצ"ר.

הוועדה חייבת להחזיק בכל החומר הרלוונטי לדיון כגון כתב האישום, פסקי הדין (ניתן לפנות לוועדה רק לאחר שמיצינו את כל אפשרויות הערעור), מידע מודיעיני ועוד מידע שרלוונטי לסוגי עבירות (נניח לגבי עברייני מין; חוות דעת מב"ן, לגבי עבירות כנגד ביטחון המדינה; חוות דעת של השב"כ).

מהם שיקולי הוועדה?

הוועדה שוקלת שיקולים שונים כשהמרכזיים הם: סיכויי השיקום של האסיר, הסיכון הצפוי לציבור הרחב/לנפגע העבירה/לביטחון המדינה שיכול להיווצר משחרור האסיר, התנהגות האסיר בכלא.

בנוסף, במקרים המתאימים, נשקלים גם שיקולים צבאיים כגון: השפעת השחרור על המורל בצבא; השפעתו על הלכידות החברתית; אמון החיילים אחד בשני ובמפקדם ושיקולים נוספים אותם לא נפרט כאן.

כן נגיד שלא בכל מקרה ישקלו השיקולים הצבאיים, ולא תמיד ישקלו באותו צורה (לדוגמה שיקולים צבאיים יזכו למשקל פחות אם מדובר בחייל שריצה חלק משמעותי מהעונש).

על אף שהחוק היבש מאפשר לוועדה לקצר עד מחצית העונש, בפועל הקיצור הוא בדרך כלל עד לשליש (בדומה לוועדה האזרחית). נציין כי עבירות מין ועבירות כנגד ביטחון המדינה זכו לסעיפים חקיקתיים אחרים אשר מסדירים את אופן פעולת הוועדה לגביהם, במקרה של צורך תפנו אלינו ונוכל לעזור לכם גם במקרים כאלו.

שחרור על תנאי?

העמדה של הפרקליטות הצבאית הינה כי לוועדה ישנה סמכות להתנות את השחרור המוקדם בתנאים מסוימים, עם זאת על אף שהוועדה לרוב פועלת כך ישנם מקרים בהם היא לא. כלומר בדרך כלל שחרור ע"י הוועדה ילווה בתנאים אשר עליכם לעמוד בהם אם אין ברצונכם לחזור חזרה למאסר.

אז למה צריך עורך דין?

 לוועדה יש ניחוח שיפוטי ולכן ברוב המקרים מבקשי השחרור המוקדם מגיעים מיוצגים ואכן הם זוכים לשחרור מוקדם יותר.

במשרד עורכי הדין אבי פינרסקי צברנו ניסיון רב בעבודה מול בתי הדין הצבאיים ואנו יכולים להגיד בגאווה כי יש לנו את כל הכלים לייצג אתכם בצורה האופטימלית הן מול בית דין צבאי והן מול וועדות כמו זו.

אנו יודעים מהם הפרמטרים עליהם ראוי לשים יותר דגש ועל אלו פחות, ואנו יודעים כיצד לשכנע בצורה המיטבית את יושבי הוועדה.

לוועדה יש חשיבות משמעותית על המשך חייכם לכן אנו מפצירים בכם לפנות אלינו כדי שנוכל לעזור לכם לקדם את האינטרסים שלכם בצורה האידיאלית בכל שלב שהוא, אנחנו כאן בשבילכם!