פעילות באינטרנט בזמן השירות הצבאי

מה מותר ומה אסור בהתנהלות חיילים במרחב הרשת? נענה על כך מיד.

רבים יודעים כי במהלך השירות הצבאי חלות חובות "ייצוגיות" על חיילי צה"ל אשר נועדו למנוע ייצוג של צה"ל באור שלילי. עם התפתחות האינטרנט והרשתות החברתיות, היה זה רק עניין של זמן עד שנושא הפעילות באינטרנט יוסדר גם כן ע"י צה"ל.

כדי למנוע מכם לבצע טעויות אשר יכולות להיות הרות גורל וליידע אותכם על החובה החלה עליכם, אנו דנים בפקודה המסדירה פעילות זו במאמר הנוכחי. 

פקודת מטכ"ל מספר 08.107 הקרויה "שימוש חיילים במרחב הרשתי", פורסמה ב2018. פקודה זו מגדירה את ה"מרחב הרשתי" (כל האינטרנט ורשתות חברתיות למיניהן) והיא חלה על כל תוכנה להעברת מסרים (כגון ווטסאפ, SMS ועוד) ועל כל רשת חברתית (פייסבוק, לינקדין ועוד).

אנחנו מניחים שזה היה אולי מובן מאליו, אך מה שאנו לא בטוחים כמה הוא משתמע, היא הגדרת המונח "התבטאות" בפקודה זו. ע"פ הפקודה, כל מלל, תמונה, ציור, סרטון, קובץ שמע ואפילו שיתוף של אחד מהם גם במקרה בו החייל אינו המקור של הביטוי או כאשר חייל מביע תמיכה בביטוי של אחר, יחשבו כהתבטאות ברשת ועל כן יכולות להיות אסורות.

במילים אחרות, כמעט כל סוג של התבטאות ברשת אשר אסורה על פי הפקודה יכולה להיחשב כהפרה של הפקודה.

צה"ל דואג, בראש ובראשונה, מהאפשרות שחיילים יפרסמו מידע מסווג ברשת – מה שעלול להוביל לפגיעה ביטחונית. בנוסף כמובן צה"ל חושש מהתנהגות חיילים ברשת אשר יציירו את צה"ל באור שלילי הן בישראל והן בראיה בינלאומית.

לכן צה"ל מבהיר כי הפרה של הפקודה ו/או של הכללים הצה"ליים הקשורים לשימוש ברשת יכולים להוביל לנקיטת צעדים במישור המשמעתי ואף הפלילי.

פעילות באינטרנט בעת השירות הצבאי

פעילות ברשת

ככלל, כל ההוראות הנוגעות לפעילות של חיילים במרחב הציבורי כולו חלות גם על האינטרנט, כך שכמו שאסור לחייל לבזות אדם ברחוב, חל עליו איסור לבזותו במרשתת. ביתר פירוט נציין איסורים ספציפיים המצוינים בפקודה:

  • איסור על התבטאויות פומביות והשתתפות במחאות – חל איסור על חייל להתבטא ברשת בכל צורה שהיא בכל עניין מפלגתי, מחאתי (אלא בהתאם לפקודות צה"ל), וכמובן לא יתבטא בכל עניין מדיני או צבאי אלא אם הוסמך מפורשות.
  • איסור על הבעת תמיכה בדמות פוליטית או מפלגתית וכמובן גם איסור על הבעת סלידה מדמות כזו או אחרת.
  • איסור על להגיב על פוסט או אחר המשמש דמות פוליטית או מפלגתית.
  • נבהיר שמותר רק לעקוב אחר דמות כזו כדי לקבל מידע, אבל בשום אופן אסור להתייחס לאמור על ידי גופים אלו.

ביטחון מידע

הוראות מטכ"ל אחרות הנוגעות לעניינים הרלוונטיים כאן חלות גם כן על פעילות חיילים במרשתת. האיסור הברור מאליו הינו על לעלות מידע המסווג כ"שמור" לאינטרנט בכל צורה שהיא (קובץ שמע, נקודת מיקום וכו'), אלא אם ניתן אישור מגורמי ביטחון המידע. 

אם פנו אליכם, ואתם חושדים שמדובר בניסיון לדלות מכם מידע על צה"ל (דבר נפוץ מאוד ברשתות החברתיות כיום) אתם מחויבים להודיע על כך לקב"ם היחידה שלכם. הוראה דומה חלה על כל התקשרות שיכולה להיווצר בינכם לבין עיתונאי או נציג רשמי של מדינה זרה. 

סיכום

במאמר זה רצינו להביא לתשומת ליבכם את החובות החלות עליכם ברשת החברתית. חובות אלה יכולות להיתפס כמובנות מאליהן, אך אי-הבנה של אחת מהן ו/או הפרה של אחת מהן בשוגג יכולה להוביל לתוצאות חמורות אשר יכולות להגיע עד להליך פלילי אשר יחייב אתכם להיוועץ בעורך דין מומחה.

בכל שאלה אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו