הסדר מותנה בצבא

מהו הסדר מותנה בצה"ל?

הצבא מכיר בזה שלא בכל מקרה שבו מבוצעת עבירה – ראוי להגיש כתב אישום. במקרים מסוימים ניתן לנקוט בהליכים חליפיים להליך הפלילי, הסדרים מותנים והסדרי הקפאה.
הסדר מותנה בצבא (או הסדר הקפאה, שזה בעצם הסדר מותנה שנערך עם מי שהוגש נגדו כבר כתב אישום) הוא הסדר לפיו אם חייל יעמוד בתנאים מסוימים לא יוגש נגדו כתב אישום (או יבוטל אם כתב אישום כזה הוגש). למעשה עריכת הסדר ועמידה בתנאים בו משמעותה כי התיק ייסגר או יימחק כאילו לא היה מעולם. זאת בשורה אמיתית וגישה חדשנית לטיפול במקרים הקלים יותר.

במקום הליך פלילי, הרשעה, רישום פלילי וכתם על עתידו של החייל, כשלא פעם יש בכך כדי להשפיע גם על המשך שירותו, וכמובן פגיעה במוטיבציה, נערך פיקוח עליו כאשר ההליך הפלילי נמנע ולמעשה הדגש הוא על שיקומו של החייל ועל המשך שירותו התקין, במקום ענישה והליך פלילי.

יש הנחיות לתביעה הצבאית הראשית מתי ניתן לנקוט בהליכים כאלו, במקרים שבעבר היה מוגש כתב אישום. רשימת המקרים מפורטת בהנחיה, אך מדובר בעיקר בעבירות סמים קלות, עבירות רכוש קלות, עבירות במסמכים צבאיים ועוד. בהנחיה מפורט גם אילו שיקולים יישקלו כאשר בוחרים אם לנקוט בהסדר מותנה או ללכת להליך הפלילי הרגיל.

רשימת השיקולים לא סגורה ויש שיקול דעת מסוים לפרקליט, אך לרוב מדובר על עבירות בנסיבות קלות יחסית. עם זאת במקרים מסוימים יישקלו גם נסיבות הקשורות בחייל הספציפי.

חשוב להבין שגם במקרים קלים יחסית, הבאים בגדר ההנחיה ניתן לשקול נסיבות שונות שיביאו בסופו של דבר לניהול הליך פלילי ולא לעריכת הסדר מותנה או הקפאה. בהנחיה נקבע, לדוגמה כי לא ייערך הסדר עם איש קבע. נקבע כי במקרים שבהם נעברו עבירות משמעת ניתן לשקול עובדה זאת ואת טיב עבירות המשמעת כדי לנתב את התיק להליך פלילי מקום שבמקרה אחר היה נערך הסדר מותנה. ניתן לשקול אפילו ראיות "מנהליות" (ראיות שלא קבילות בבית משפט או בית הדין הצבאי) כמו מידע מודיעיני חסוי, כדי להחליט שלא להמיר את ההליך הפלילי בהסדר מותנה.

הסדר מותנה בצה"ל – מה הסדר מותנה בצבא כולל בפועל?

הסדר מותנה בצה"ל ייערך לתקופה שבין חצי שנה לשנה. במסגרת ההסדר המותנה החייל חותם על הודאה בטיוטת כתב אישום (הודאה שלא תוכל לשמש לאחר מכן נגדו, ככל שההסדר המותנה לא יצליח), ועל התנאים שבהם הוא צריך לעמוד על מנת שההליך הפלילי יבוטל.

התנאים כוללים, בין היתר: הסכמה למתן דגימות שתן תקופתיות, גם ללא התרעה מוקדמת, פיצוי למתלונן או לצה"ל, התחייבות מביצוע עבירות, לרבות עבירות משמעתיות, הפקדת רישיון נהיגה לתקופה מסוימת, הסכמה לשינוי שיבוץ ועוד תנאים רבים ומגוונים. חשוב לציין כי לא בכל מקרה התביעה תבקש את כל התנאים, הכל בהתאם לסיטואציה, בהתאם לטיוטת כתב האישום וזה נתון למשא ומתן בין הצדדים.

בטרם תיערך טיוטת כתב אישום עורך דין יכול לעיין בחומר החקירה ולבוא בדברים (לנהל משא ומתן) לגבי איך הטיוטה תיראה. מדובר בהליך חשוב, נוכח העובדה כי ייתכן וההסדר המותנה ייכשל מסיבה מסוימת ואז הטיוטה תוגש ככתב אישום לבית המשפט. עוד הטיוטה יכולה לשמש למעשה לכינוס ועדת סמים אשר תדון בנוגע להשארת החייל בצה"ל על בסיס המעשים המפורטים בטיוטה.

הליך של הסדר מותנה בצבא או הסדר הקפאה הוא הליך שיכול לסייע לחיילים שיש להם מוטיבציה להמשיך לתרום ולהוכיח את עצמם, וזהו שינוי גישה חיובי לעומת העבר הלא רחוק בגישה של הצבא בטיפול בעבירות.

חשוב לציין כי רשימת השיקולים היא רחבה יחסית, ואין להסתמך מראש כי התביעה תיקשר בהסדר מותנה דווקא, למרות שלכאורה מדובר בעבירה שעומדת בהנחיה (לדוגמה כתב אישום יוגש אפילו על שימוש חד פעמי בקנאביס, ולא ייערך הסדר מותנה, במקרים מסוימים, כמו כאשר מדובר באיש קבע, כשהיה לחייל תיק שנסגר בעברו, אפילו ללא הרשעה ואפילו בבית המשפט לנוער, במקרה של עבירות משמעתיות, במקרה של סיבות חומרה מיוחדות ועוד).

מנגד את שיקול הדעת הרחב ניתן לנצל כדי לשכנע את התביעה להיקשר בהסדר מותנה שכזה גם כשלעתים בהתחלה לא נראה כי מדובר בתיק מתאים, בהתאם להנחיות.